Ekonomi

Bankjättar göds av låg ränta

Storbankerna tjänar alltmer pengar på bolånen, enligt en kartläggning som Dagens industri har gjort.

Bankernas bruttomarginaler på bolån är de högsta på 20 år, rapporterar Dagens industri.

– Jag kan förstå att människor blir upprörda, säger finansmarknadsminister Per Bolund (MP) till tidningen.

Di har kartlagt storbankernas listade tremånadersränta i förhållande till Stibor, räntan som bankerna tar ut sinsemellan. Skillnaden, som tidningen kallar bruttomarginal för bolån, ökade i februari till 2,3 procent.

Finansinspektionen (FI) har sett ett liknande mönster i beräkningar som utgår från den faktiska utlåningsräntan och bankernas finansieringskostnader, bland annat för säkerställda obligationer med långa löptider. Enligt FI steg bolånemarginalerna till 1,62 procent i december i fjol jämfört med 1,54 procent i början av året.

Myndigheten anser att det är rimligt att anta att bankerna kompenserar sig för Riksbankens minusränta, som sätter press på inlåningsmarginalerna.