Ekonomi

Bolånefesten fortsätter

Bostadslånen ökade med 209 miljarder kronor i januari, vilket innebär en tillväxt i årstakt på 8,4 procent, enligt Statistiska centralbyrån. Det är en oförändrad tillväxttakt jämfört med december.

Totalt låg tillväxttakten för hushållens lån på 7,5 procent, även det oförändrat mot december.

Snitträntan för bolån steg till 1,63 procent i januari, en ökning från 1,62 procent i december. För den rörliga bolån steg snitträntan med 0,1 procentenheter till 1,60 procent.