Ekonomi

Bombardier säger upp 7.000

Den kanadensiska tåg- och flygplanstillverkaren Bombardier ska minska personalstyrkan med 7 000 personer.

Bombardier har drygt 2 000 anställda i Sverige, främst inom signalsystem och driv- och styrsystem. Det oklart hur många av dessa som kommer att sägas upp.

– Det vet vi först på torsdag, säger Pär Isaksson, kommunikationschef på Bombardier Transport i Sverige.

Nedskärningen beror på ekonomiska förluster.

– Det är en hård konkurrens inom flyg och järnväg som får konsekvenser. Vi behöver nu rationalisera vilket är beklagligt, säger Isaksson.