Ekonomi

EU stöd för utbildning av tidigare Volvoanställda i Sverige

Foto: Olivier Morin/AFP

Tidigare Volvo anställda föreslås få 1,8 miljoner euro från EU för att kunna få hjälp till nya jobb.

Det är EU-kommissionen som föreslår att 1,8 miljoner euro (cirka 17 miljoner kronor) ska ges från Europeiska globaliseringsfonden (EGF) för att 500 tidigare Volvoanställda, främst i Västerbotten, ska ges möjlighet att vidareutbilda sig. Omställningsprojektets ekonomiska ram är 3 miljoner euro. Med stöd från EU innebär det att 60 procent bekostas av EU.

Det är Sverige som ansökt om stöd. I ansökan anges 647 anställda. EGF fastnar dock för att stödja de 500 som har sämst möjligheter till att få nya jobb.

Till största delen handlar det om anställda vid Volvos tidigare hyttfabrik i Umeå. Produktionen där flyttades ned till västkusten.

Förslaget går nu vidare till Europaparlamentet och Ministerrådet för godkännande.

EGF har sedan starten 2007 mottagit 141 ansökningar med begäran om 574 miljoner euro för att hjälpa över 130.000 människor.