Ekonomi

Färre öppet arbetslösa

I slutet av förra veckan var 196 471 personer inskrivna som öppet arbetslösa hos Arbetsförmedlingen. Det är 3 134 färre än veckan före och 5 950 färre än samma vecka i fjol.

Samtidigt deltog 181 518 personer i program med aktivitetsstöd, 785 fler än veckan före men 1 619 färre än i fjol.

Under veckan anmäldes 28 849 nya platser till landets arbetsförmedlingar. Det är 1 914 färre jämfört med veckan före men 4 316 fler än i fjol.