Ekonomi

Färre unga i skuld

Ungdomar är mindre skuldsatta i dag än för några år sedan. Jämfört med 2013 har antalet unga, 18–25, med skulder hos Kronofogden minskat med nästan elva procent och uppgår nu till 36 750, enligt statistik från myndigheten.

Den största minskningen har skett bland de allra yngsta i denna åldersgrupp.

”En bidragande orsak är de lagändringar som gjort att föräldrar inte kan skuldsätta minderåriga i samma utsträckning som tidigare. Detta innebär att färre unga går in i vuxenlivet med skulder hos Kronofogden”, skriver Kronofogden i ett pressmeddelande.