Ekonomi

Folksam sänker återbäringsräntor

Försäkringsbolaget Folksam Liv sänker återbäringsräntorna för sin traditionella livförsäkring.

För så kallat ”gammalt kapital” sänks räntan från 8 till 6 procent, medan det för "nytt kapital" blir en sänkning från 4 till 3 procent.

Samtliga återbäringsräntor är före skatt och avgifter.