Ekonomi

Investor ökar sin utdelning

Wallenbergsfärens maktbolag Investors substansvärde uppgick den 31 december till 357 kronor per aktie. Sedan förra årsskiftet har substansvärdet, bolagets nettoförmögenhet, ökat med sju procent.

Investor redovisar en vinst före skatt på 14,9 miljarder kronor för fjärde kvartalet 2015. Det kan jämföras med vinsten på 13,1 miljarder kronor motsvarande period 2014.

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna på 10 kronor per aktie, vilket kan jämföras med utdelningen i fjol på 9 kronor per aktie.