Ekonomi

Lägre inflationsförväntningar

Inflationsförväntningarna vill inte ta fart, tvärtom, de sjunker något.

Aktörerna på finansmarknaderna tror att inflationen, mätt som KPI, ligger på 1,1 procent om ett år. I december låg förväntningarna på 1,2 procent på ett års sikt, enligt Prosperas månatliga mätningar.

På två års sikt ligger förväntningarna stilla, på 1,6 procent, medan de ökat en tiondels procentenhet på fem års sikt, till 1,9 procent.

Riksbanken har som mål att nå en inflation på två procent. I dag ligger den runt noll.

Vad människor tror om den framtida inflationen är viktigt för var priserna kan tänkas ta vägen.