Ekonomi

Okunskap av Bah Kuhnke kring bostadsriktlinjer

Alice Bah Kuhnke (MP) hade ”definitivt sagt nej tack” om hon fått samma lägenhetserbjudande som Margot Wallström. Kultur- och demokratiministern verkar dock inte ha full koll på vilka riktlinjer som finns.

När Expressen bad Alice Bah Kuhnke (MP) kommentera utrikesminister Margot Wallströms lägenhetsbekymmer, tycktes hon förespråka expropriering av hälften av de privata hyresvärdarnas tillgångar.

– Det är otroligt viktigt att vi följer de riktlinjer som finns. Dels av de som har bostäder lämnar över hälften av sitt bestånd till allmännyttan, men också att man följer de rutiner som finns, sade hon.

Rätt är att det finns en överenskommelse mellan Stockholms stads bostadsförmedling och Fastighetsägarna i Stockholm, om att privata hyresvärdar ska lämna hälften av sina lediga bostäder till bostadsförmedlingen. Bostäderna ägs fortfarande av de privata värdarna, men det är förmedlingen som ser till att fördela dem till de personer som står i bostadskön.

Allmännyttan ägs dock i de flesta fall av kommuner och privata värdar har ingen skyldighet att ”lämna över” bostäder till dem.