Ekonomi

Överskott i statsbudgeten

Saldot för statens budget blev ett överskott på 16,6 miljarder kronor i januari i år, enligt Ekonomistyrningsverket (ESV). Det är en förbättring med 29 miljarder mot januari i fjol.

Det positiva utfallet beror till stor del på högre inbetalningar på skattekontot, enligt ESV.

”Utfallet för skatteinkomsterna ökade med 23,4 miljarder kronor jämfört med januari föregående år. Även övriga inkomster ökade med 0,5 miljarder kronor jämfört med samma månad föregående år”, skriver ESV i ett pressmeddelande.