Ekonomi

Ras för Kinas utrikeshandel

Kinas utrikeshandel minskade kraftigt i januari, enligt officiell statistik. Svag efterfrågan och överkapacitet i den kinesiska industrin fick både exporten och importen att rasa.

Mätt i dollar så sjönk exporten med 11,2 procent till 177,5 miljarder dollar (cirka 1 490 miljarder kronor). Importen minskade med 18,8 procent till 114,2 miljarder dollar (cirka 960 miljarder kronor).

I båda fallen var nedgången mycket större än förväntat. Ekonomer hade överlag räknar med att exporten skulle minska med 1,8 procent och importen med 3,6 procent, enligt Bloomberg News sammanställning av prognoser.