Ekonomi

Små förändringar i arbetslösheten

Arbetslösheten faller något jämfört med föregående månader. I januari var arbetslösheten 7,0 procent. Det är samma nivå som i december och 0,1 procentenheter lägre än i november, enligt säsongrensade och utjämnade siffror från Statistiska centralbyrån (SCB).

Sysselsättningsgraden, andelen sysselsatta i relation till befolkningen, var 67 procent i januari. Det var oförändrat jämfört med december.