Ekonomi

Stora nedskrivningar tynger Vattenfall

Vattenfalls resultat 2015 präglades av låga elpriser och stora nedskrivningar under det andra kvartalet, men också av fortsatta effektiviseringsåtgärder för att minska kostnaderna.

Det framgår av bokslutskommunikén. På grund av det negativa resultatet efter skatt föreslår styrelsen, i enlighet med Vattenfalls utdelningspolicy, att ingen utdelning lämnas för 2015.

Nettoomsättningen uppgick till 45.499 miljoner kronor för det fjärde kvartalet (48.725) och till 164.510 miljoner kronor för helåret (165.945).

Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 6.449 miljoner kronor för kvartalet (8.223) och till 20.541 miljoner kronor för helåret (24.133).

Jämförelsestörande poster uppgick till -43,5 miljarder kronor för helåret (-26,3), varav nedskrivningar på 36,8 miljarder (23,8).

”Den stora utmaningen under 2015 var fortsatt den påverkan som dagens mycket låga elpriser har på Vattenfalls lönsamhet och värderingen av våra tillgångar. I kombination med nya myndighetskrav ledde detta tyvärr till ytterligare nedskrivningar under sommaren”, säger Magnus Hall, Vattenfalls vd, i rapporten.