Ekonomi

Sverige går in i högkonjunktur

Sysselsättningen väntas fortsätta utvecklas starkt, enligt KI.
Sysselsättningen väntas fortsätta utvecklas starkt, enligt KI.

Sverige är på väg in i en högkonjunktur, med draghjälp från expansiv finans- och penningpolitik, enligt en färsk prognos från Konjunkturinstitutet (KI).

Sysselsättningen väntas fortsätta utvecklas starkt, med en ökning på 140.000 personer under 2016 och 2017. Samtidigt väntas arbetslösheten sjunka, enligt prognosen.

Inflationen följer dock inte med uppåt och Riksbankens inflationsmål på 2 procent väntas först gå att nå om två år, enligt KI.

Underskotten i statsfinanserna väntas bestå under prognosperioden, bland annat till följd av att den stora flyktinginvandringen ökar utgiftstrycket i den offentliga sektorn.

Prognosen kommer sedan KI redovisat indikatorer som visar ett något ökat förtroende bland svenska hushåll, medan optimismen dämpas bland svenska företag för andra månaden i rad.

KI:s barometerindikator föll från 107,9 i februari till 106,8 i mars, medan hushållens konfidensindikator steg från 98,1 i februari till 99,7 i mars.

Analytiker hade i snitt räknat med att konfidensindikatorn för hushållen skulle stiga till 98,4, enligt en Reutersenkät.

”Trots nedgången tyder barometerindikatorn fortfarande på en starkare ekonomisk tillväxt än normalt”, skriver KI i ett pressmeddelande.

Inflationsförväntningarna bland hushåll på ett års sikt sjönk samtidigt från 1,7 till 1,5 procent.