Ekonomi

Sveriges ekonomi växer mer än väntat

Sveriges BNP steg 1,3 procent under fjärde kvartalet, jämfört med föregående kvartal. Jämfört med motsvarande kvartal 2014 steg BNP 4,5 procent.

Det visar SCB:s nationalräkenskaper för fjärde kvartalet.

Enligt SME Direkts prognosenkät väntades BNP ha stigit 0,8 procent jämfört med föregående kvartal och stigit 3,7 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Hushållens konsumtion steg 0,9 procent under fjärde kvartalet jämfört med föregående kvartal.

BNP för det tredje kvartalet 2015 steg med reviderade 1,0 procent från föregående kvartal (+0,8) och steg med reviderade 4,1 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år (+3,9).