Ekonomi

Trögare konsumtion än väntat i USA

Konsumtionen i USA i december var på en oförändrad nivå jämfört med månaden före, enligt USA:s handelsdepartement.

Analytiker hade i snitt räknat med en ökning på 0,1 procent, enligt en enkät gjord av Reuters.

I november steg konsumtionen med 0,5 procent jämfört med månaden före.

Samtidigt ökade hushållens inkomster med 0,3 procent jämfört med månaden före, mot en väntad uppgång på 0,2 procent.