Ekonomi

Tyskland i deflation

Konsumentpriserna i Tyskland sjönk i årstakt i februari för första gången på fem månader, enligt federal tysk statistik. EU:s största ekonomi har med prisnedgången på 0,2 procent därmed åter vad som kallas deflation.

Prisnedgången kommer samtidigt som beräkningar visar att inflationstrycket också dämpats i andra stora euroländer som Frankrike och Spanien.

På måndag väntas inflationsstatistik för hela eurozonen, som väntas falla till 0,1 procent i februari, ned från 0,3 procent i januari.

En låg inflation ökar trycket på Europeiska centralbanken (ECB) att vidta nya stimulansåtgärder.

ECB väntas på nästa räntemöte den 10 mars sänka sin inlåningsränta till –0,4 procent och dessutom utöka sitt program för stödköp av obligationer från dagens 60 miljarder euro per månad med ytterligare 10–30 miljarder euro.