Ekonomi

Vart tredje storföretag nolltaxerar

Var tredje svensk bolagskoncern betalar inget eller mycket lite i skatt. Det framgår av SVT Rapports genomgång av landets 20 största koncerner.

Deklarationer från sammanlagt 1.206 företag 2010 har ingått i Rapports granskning, företag som ligger under Sveriges 20 största koncerners paraplyer. Fyra av dessa (Telia Sonera, Astra Zeneca, H&M och Vattenfall) betalar över 3 miljarder kronor i skatt.

Men sju av koncernerna (Atlas Copco, Nordstjernan, Sandvik, SCA, Securitas, Volvo AB och Volvo Personvagnar) betalar ingen skatt alls eller mycket lite. Detta trots att alla koncerners aktieägare redovisades vinster 2010.

Ingen koncern är under utredning för skattebrott, utan uppger för Rapport att de tvärtom följer skattelagarna. Men kritik mot bland annat så kallad ”kreativ bokföring” har väckts på flera håll i världen. Bland annat har OECD nya riktlinjer som uppmanar bolag till att följa lagarna, men också intentionerna bakom dem.

– Det har förekommit förslag till bolagsstämmor att företag ska anta policies för att inte använda skattelagstiftningens kryphål till att minska sin skattebörda systematiskt, säger Carina Lundberg Markow, försäkringsbolaget Folksams chef för ägarfrågor till Rapport.