Mitt DN
logo-woman
välkommen
Vill du göra adressändring, göra uppehåll eller anmäla utebliven tidning?
Mina bokmärken
Skribenter jag följer
Mina bokmärken
Det är lite ensamt här inne

Klicka på bokmärkessymbolen vid artikeln för att spara i denna lista

Ta bort markerade
Avbryt
Vill du ta bort markerade bokmärken?
Avbryt

För Sverigedemokraterna är Zlatan inte svensk

Bokmärk artikel
Zlatan Ibrahimovic tillhör enligt Sverigedemokraterna de osvenskas skara.

Foto: Andreas Hillergren / Scanpix Zlatan Ibrahimovic tillhör enligt Sverigedemokraterna de osvenskas skara.

  • Skriv ut
  • Öka textstorlekMinska textstorlek
  • Rätta artikeln

Läsarreaktioner

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Sverigedemokraterna är det enda parti som helt saknar integrationspolitiskt program. Ett förbisett faktum i debatten om årets valrörelse, skriver författaren ­Gellert Tamas.

Sverigedemokraterna är det enda parti som helt saknar integrationspolitiskt program. Ett förbisett faktum i debatten om årets valrörelse, skriver författaren ­Gellert Tamas.

Sverigedemokraterna gynnas av den misslyckade integrations­politiken. Detta påstående har upprepats så ofta att det börjar tas för en sanning.

Men partiet är inte ensamt i sin syn. Det råder i dag relativt stor enighet om att svensk integrationspolitik gått fel på många områden. Sverige är i dag ett segregerat land, där de sociala gränserna allt oftare sammanfaller med invånarnas bakgrund. Exemplen på den strukturella diskrimineringen är många och omfattande.

Annons:

En undersökning från den internationella arbets­organisationen ILO har till exempel visat att svenskar med utländsk bakgrund måste söka dubbelt så många till hela sex gånger så många arbeten som infödda svenskar för att ens komma vidare i en anställningsprocess. I en liknande fallstudie, utförd av Växjö universitet, fick en bostadssökande med det fingerade namnet ”Erik” erbjudanden om lägenhetsvisningar fyra gånger oftare än en sökande med namnet ”Muhammed”, och rader av undersökningar har visat att mörka svenskar ofta inte ens släpps in på landets krogar och restauranger.

Det är kanske inte så konstigt att 85 procent av de intervjuade, med eller utan utländsk bakgrund, svarade att de anser att diskrimineringen är utbredd i Sverige i Europabarometerns attityd­under­sökning. Närmare 70 procent ansåg dessutom att myndigheter och politiker gjort för lite för att motverka den etniska diskrimineringen.

Trots detta har frågor om diskriminering i stort sett lyst med sin frånvaro i valdebatten. Och de diskussioner som har förts om integration har – troligtvis påverkade av Folkpartiets numera närmast traditionsenliga utspel med ständiga ”krav” på ”invandraren”, från språktest till burkaförbud – fokuserat på ”invandraren” som problemet i integrationsprocessen.

Detta har märkts inte minst i den politiska debatten om och i mediernas bevakning av Sverige­demokraterna.

Ett av många exempel: I söndagens valduell i Sveriges Television mellan Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt ställde programledaren frågan om Sverigedemokraternas framgångar i opinionsundersökningarna kan ha något samband med den misslyckade integrationspolitiken. Båda partiledarna medgav självkritiskt att integrations­politiken haft brister, men varken de eller programledaren nämnde den kanske viktigaste aspekten i sammanhanget: att Sverigedemokraterna som enda parti helt saknar ett integrationsprogram.

Sverigedemokraterna har inte presenterat några som helst förslag, idéer eller åtgärder vad gäller integrationspolitiken. Och partiet är dessutom tydligt med, inte minst i sitt invandringspolitiska program, att de inte heller tänker föra någon politik på området. Motiveringen är dock något oväntad. Eftersom ”den statliga integrationspolitiken har misslyckats i grunden” har partiet bestämt sig för att man ”motsätter” sig alla former av ”integration som en lösning på de problem som har uppstått som en följd av den oansvariga invandringspolitiken.”

Paradoxen är total.

Det är som om Socialdemokraterna skulle säga att de, eftersom arbetslösheten är fortsatt hög, föreslår att slopa såväl Arbetsförmedlingen som samtliga arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Eller som om Centern och Miljöpartiet skulle ställa krav på ett omedelbart stopp för alla former av miljöpolitik – med motiveringen att de hittills­varande insatserna misslyckats.
I stället för den avskaffade integrationspolitiken har Sverige­demokraterna ett annat svar på integrationsfrågorna: total assimilering. ”Den självklara målsättningen skall vara att de invandrare som har för avsikt att stanna i landet skall anpassa sig till det svenska levnadssättet och på sikt uppgå i den svenska nationen.”

Men här kommer nästa paradox.

Samtidigt som Sverigedemokraterna kräver en fullständig assimilering, är partiet noga med att påpeka att en assimilering på individnivå inte bara är svår, utan i många fall helt omöjlig. ”Assimilering är en lång och svår process som inte alltid lyckas och som i vissa fall kan ta flera generationer att fullborda.”

I Sverigedemokraternas biologistiskt färgade värld är det inte bara samhällen och kulturer som är statiska och oföränderliga, även individer påstås ha en inneboende ”osvenskhet” som lever kvar i generation efter generation, från far till son, från mor till dotter. Den ”osvenska” kulturen ses som något permanent och bestående – och vissa kan aldrig bli tillräckligt renade.

Vad Sverigedemokraternas människosyn innebär i praktiken framgår också av partiprogrammet. Det räcker inte att betrakta sig själv som svensk, vara född i landet, tala perfekt svenska och vara svensk medborgare. Frågan om svenskheten avgörs av om en person ”av andra svenskar uppfattas som svensk”.

Och även om detta aldrig sägs rakt ut är det inte svårt att se vilka som bör tillhöra dessa ”andra svenskar” med suveränt tolkningsföreträde – rimligen är det medlemmarna i det parti som ser sig själva som svenskhetens starkaste försvarare – Sverigedemokraterna själva.
Mattias Karlsson, partiets presschef, har redan stakat ut vägen. För något år sedan slog han fast i en intervju att exempelvis Zlatan tillhör de ”osvenskas” skara, framför allt på grund av hans ”kroppsspråk” och ”attityd”.

På partiets hemsida motiverade Karlsson sin slutsats både utifrån partiets program, som han själv är medförfattare till, och utifrån en sökning på internet: ”Denna iakttagelse tycks jag heller inte vara ensam om, då jag vid en enkel sökning på internet på orden ’Zlatan’ och ’osvensk’ får 4 740 träffar.”

I Sverigedemokraternas framtida drömsamhälle förs inte längre någon integrationspolitik. Inga specifika insatser görs för att bemöta diskrimineringen på arbets- eller bostadsmarknaden, inga satsningar planeras för att skapa fler jobb och bättre utbildnings- eller fritidsmöjligheter i Sveriges mest utsatta förorter. Detta kombineras med ett invandringsstopp och en hård assimileringspolitik. De ungefär en och en halv miljon svenskarna med utländsk bakgrund, framför allt de som råkar ha en muslimsk släkting, ska ständigt påminnas om att de inte är riktiga svenskar med lika rättigheter, exempelvis genom förbud mot moskéer, eller som det uttrycks i partiprogrammet: ”för svensk byggnadstradition främmande arkitektur”.

Och den hårda politiken måste och ska drivas i årtionden – om inte århundraden – eftersom assimileringsprocessen ju kan ta flera generationer. Detta är enda sättet att återskapa det svenska Folkhemmet, där alla har plats och lika möjligheter. Åtminstone om Sverige­demokraterna får bestämma.

Någon som tror att det kommer att fungera?

År 1991 låg Ny demokrati högt i opinionsundersökningarna. De etablerade riksdagspartiernas valde den gången att ligga lågt i debatten. Socialdemokraterna menade, något hårdraget, att kampen mot ett högerpopulistiskt, främlingsfientligt parti var de borgerligas ansvar. De senare valde, med undantag av Folkpartiet, att inte alltför kritiskt angripa ett parti som kunde säkra en borgerlig majoritet. Och medierna fokuserade på bilden av det nya, roliga och fräscha alternativet med ”drag under galoscherna”.

Resultatet blev att ”verklighetens folk”, som partiet kallade sig, utan alltför många kritiska frågor från vare sig medierna eller de and­ra partierna, seglade in i riksdagen.

Nitton år senare ser samma sak ut att kunna hända igen. Sverige­demokraterna får stort medialt utrymme, varje debatt innehåller de numera obligatoriska spelteoretiska diskussionerna om part­iets roll som eventuell vågmästare. Sverigedemokraterna är ständigt närvarande trots att deras representanter sällan är på plats.

Och även om det har gjorts granskningar – inte minst av partiets våldsamma förflutna – finns det fortfarande en hel del avgörande frågor att besvara.

Om exempelvis partiets kvinnosyn. Det finns procentuellt sett ungefär dubbelt så många kvinnor i Afghanistans, Pakistans och Förenade arabemiratens parlament som bland de femton högst placerade politikerna på Sverigedemokraternas riksdagslista.

Vad säger det om ett framtida sverigedemokratiskt influerat samhälle? Om de övriga svenska rikspartierna skulle ha en lika låg andel kvinnliga kandidater skulle Sverige omgående sjunka från 2:a till 87:e plats bland världens länder vad gäller kvinnorepresentation i de nationella parlamenten.

Och vad anser Sverigedemokraterna egentligen om homosexuellas rättigheter? Enligt Björn Söder, partisekreterare och andranamn på riksdagslistan, tillhör homosexu­alitet ”avarter” jämförbara med både ”pedofili” och ”tidelag”.

Och sist men inte minst: Hur ska en på många sätt misslyckad svensk integrationspolitik bli bättre – utan någon integrationspolitik alls?

Digital prenumeration

Mer från förstasidan

Anna-Johansson-1000
Foto:TT

 ”Har inte gjort det.” Infrastrukturminister Anna Johansson (S) träder fram. 11  5 tweets  6 rekommendationer  0 rekommendationer

Mejl-ministerstyre-288

 ”Djupt olyckligt”. Tjänstemän på Trafikverket skriver att de fick ”order.” 587  90 tweets  494 rekommendationer  3 rekommendationer

ordquiz-puff
Foto:TT

 Quiz. Testa hur många av Språkrådets nyord du kommer ihåg. 115  5 tweets  106 rekommendationer  4 rekommendationer

Annons:
Kjell-Bergqvist-volontar-1000
Foto:Paul Hansen

 Kjell Bergqvist: Jag har pengar och tid att ge. Arg på politikerna. 1750  32 tweets  1717 rekommendationer  1 rekommendationer

 Ny svensk teknik. Troligt genombrott i kampen mot en av de dödligaste cancerformerna. 55  10 tweets  44 rekommendationer  1 rekommendationer

Blodprov-288
Foto:AP
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons: