Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se, e-DN och DN.Prio.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

Ledare

Åt mitten, marsch!

Socialdemokraternas ledning svänger om mot mitten. Särskilt välkommet är det i skolpolitiken där S nu på alla vis betonar vikten av kunskap.

Efter valförlusten 2006 skyllde många socialdemokrater på partiledare Göran Persson, han missade jobbfrågan och byggde rikemanshus. Men den partiledning som blev kvar insåg att det hela inte bara handlade om person utan också om politik. Nu skulle det diskuteras, från grunden.

Det har tagit sin tid, och processen har inte kommit till punkt. Men det långdragna rådslagsarbetet har i alla fall resulterat i slutrapporter som ska diskuteras vid partikongressen i oktober.
 

Det kan bli ändringar då. Fast knappast på alla de områden där partiledningen föreslår rättning mot mitten. Eller om man vill se det med socialdemokratiska glasögon – en återgång till forna tiders arbetarrörelses sunda förnuft.
 

Den allra viktigaste omsvängningen gäller skolan. Fackförbundet Metall började under förre ordföranden Göran Johnsson envetet tala om att skolan måste ge alla elever gedigna kunskaper, att det är själva förutsättningen för en god framtid för individerna såväl som för samhället.
 

Irene Wennemo, ledande tjänsteman hos LO, drev på. Liksom, inte minst, skolpolitikern Robert Noord i Haninge. Som skolansvarig 2003–2006 drev han igenom att lärarna skulle kontrollera kunskaperna också bland de yngsta eleverna och arbeta med dem som sackat efter i stället för att säga det kommer sedan, alla knäcker läskoden vid olika tillfällen.
 

Det handlar om att lärare och föräldrar ska ha höga förväntningar på barnen, och hjälpa dem att nå dem. Kunniga männi-skor får större möjligheter att styra sina liv, de som saknar kunskaper hamnar ofta i positionen där andra väljer åt dem.
 

I den rådslagsrapport som handlar om välfärden har skolpolitiken en central roll. Ordet kunskap används så ofta att det nästan blir tjatigt, men just i detta fall är det ett alldeles underbart gnat. Här talas om nationella prov och systematisk uppföljning, och om att betyg är bra – utom för de allra yngsta.
 

Socialdemokraterna visar insikt om att dagens skola i allmänhet inte fungerar och att lärarhögskolorna i synnerhet inte gör det. Där ska det till kvalitetshöjning. Tack.
Rådslagsrapporten om jobben innebär också slakt av gamla käpphästar. 2006 hade Socialdemokraterna ett skarpt lagförslag om rätt till heltidsanställning. Det är borta nu, i stället blir det fackens sak att försöka förhandla fram. Vad rätten att stämpla på deltid anbelangar sluter partiet sån är som på 25 dagar upp bakom regeringen Reinfeldts linje, den man tidigare så hårt kritiserat.
 

Vad det gäller regeringen Reinfeldts jobbskatteavdrag kan man konstatera att Socialdemokraterna kritiserat varje steg, för att sedan acceptera det ena efter det andra och tredje.
 

Förändringarna beror såväl på omtänkande som på realism. I skolfrågan handlar det om att partiet insett att mer av det gamla vanliga inte är lösningen, att det gäller att hämta det bästa från den skolhistoria som gjorde det möjligt för en mängd arbetarklassbarn att nå samhällets höjder – nämligen tron på att barnen kan, om de själva anstränger sig och får hjälp i sitt arbete.
 

Vad gäller förändringen i synen på heltidsrätt och deltidsstämpling rör det sig om realism. Att lagstifta om rätt till heltid när massarbetslösheten står för dörren vore att utmåla sig själv som medborgare i Utopia. Och sådana kan inte segra i ett svenskt val.
Samling i mitten alltså. Men var lugn, det finns skillnader. I synen på vilka
företag som får ge vinst till ägarna till exempel. Valet 2010 kommer inte att ställas in.

Detta är en huvudledare skriven av medarbetare på Dagens Nyheters ledarredaktion. DN:s politiska hållning är oberoende liberal.