Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se, e-DN och DN.Prio.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

Ledare

Ditt virus är mitt

Ingen vet hur hårt svininfluensan kommer att slå mot världen. Men oavsett det finns lärdomar att dra: om solidaritet, egenintresse och krisberedskap.

Varje tid har sina faror. En hel generation växte upp i skuggan av hotet om ett kärnvapenkrig mellan USA och Sovjet. Facit så här långt visar att vi hade fel. I stället för fortsatt upprustning och slutligen ett tredje världskrig fick vi se sovjetisk nedrustning och demokratisering. Nu är bilden tyvärr åter en annan. Men det är också hotbilden.

Kärnvapen har inte blivit mindre farliga, men annat har tillkommit och i vissa fall tagit över. Dit hör klimathotet. Men också sars, fågelinfluensa och annan luftburen smitta med pandemisk kapacitet.

Och om det är någonting som vi verkligen borde vara rädda för så är det en ny, världsomfattande influensaepidemi. Frågan är inte om – utan när den slår till.

Hur många liv svininfluensan som lamslagit Mexico City och som nu också nått Europa i slutändan kommer att ta är det i dagsläget ingen som vet. Kanske kommer den för världen i stort mest fungera som en påminnelse om hotet och om värdet av en god beredskap och ett globalt perspektiv. Det lär oss spanska sjukan.

Spanska sjukan härjade 1918–1920 och tog upp till 100 miljoner människoliv. Och det alltså i en tid när människors resvanor inte kom i närheten av dagens. Det betyder att även om vi skulle stänga gränser och släcka ned världens flygplatser så kommer ett tillräckligt smittsamt virus ändå att färdas över jorden. Globaliseringen påskyndar förstås processen, men ska snarare ses som en möjlighet än en svårighet.

För simsalabim har västvärlden ett krasst egenintresse av att se till att så många människor som möjligt har tillgång till rent dricksvatten, mat, hälso- och sjukvård, utbildning, demokrati, sanitet och avlopp. Den som är undernärd och som inte har vatten för att tvätta händerna löper en ökad risk både att infekteras och att föra smittan vidare. Den som saknar utbildning har svårare att ta till sig information. Den som lever i ett auktoritärt snarare än demokratiskt samhälle har svårare att få någon.

Världen har krympt. Var luftburen smitta uppstår spelar mindre roll. Är den tillräckligt smittsam kommer den förr eller senare till oss. Så: Ditt virus är mitt virus. Din hälsa är min. Svält och demokratiunderskott är en gemensam fiende i kampen mot infektionssjukdomar. Det är en slutsats som redan nu går att dra.

En annan är att Sveriges nya krisberedskapsmyndighet, MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, fungerar dåligt. MSB bildades som en samlande myndighet när Räddningsverket, Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar gick i graven. Generaldirektör Helena Lindberg redogjorde på Folk- och försvars rikskonferens tidigare i år för hur medborgarna nu bara skulle behöva gå in på en hemsida för att hitta aktuell information.

Vid lunchtid måndagen den 27 april finns en kort notering om influensaepidemin. Den var daterad den 25 april. Sedan dess har ett fall av smitta konstaterats i Europa och fem personer testats i Sverige. Men det har inte fått myndigheten att ändra informationen om ”trolig spridning mellan människor i USA och Mexiko”. Information ska, enligt Helena Lindberg, vara “a och o”. Det är mer än hennes myndighet förmått prestera.

DN

Detta är en huvudledare skriven av medarbetare på Dagens Nyheters ledarredaktion. DN:s politiska hållning är oberoende liberal.