Ett brev för mycket

  • Skriv ut
  • Öka textstorlekMinska textstorlek
  • Rätta artikeln

Läsarreaktioner

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

För två veckor sedan landade ett ovanligt brev hos Kronofogdemyndigheten i Stockholm. Det var undertecknat av Carl Bildt – inte i hans egenskap av privatperson utan som utrikesminister.

För två veckor sedan landade ett ovanligt brev hos Kronofogdemyndigheten i Stockholm. Det var undertecknat av Carl Bildt – inte i hans egenskap av privatperson utan som utrikesminister.

Enligt brevet var syftet att ”orientera myndigheten” om ett aktuellt ärendes utrikespolitiska dimension.

Det handlar om en segdragen ekonomisk tvist mellan Ryssland och en tysk affärsman, som har resulterat i en utmätning av en fastighet på Lidingö, ägd av ryska staten. Efter beslut i såväl Högsta domstolen 2011 som i Nacka tingsrätt nu i sommar (båda gick emot Ryssland) planerar Kronofogden att sälja huset på exekutiv auktion.

Annons:

Detta har fått Ryssland att protestera högljutt och varna Sverige för konsekvenserna. Personal på Kronofogden bekräftar i samtal med DN att ryska företrädare till och med hotat med att utmäta den svenska ambassaden i Moskva, om Kronofogden fullföljer sina planer.

Carl Bildt tar inte upp de ryska hoten i sitt brev, men hans avsikt är ändå tydlig. Med hänvisning till folkrättsliga regler om diplomatisk immunitet för­söker han få Kronofogden att avbryta försäljningen. ”Den ryska ambassaden har anfört att fastigheten i sin helhet nu används för sådana ändamål som skyddas enligt Wienkonventionen”, avslutar Bildt sitt brev.

Det finns flera allvarliga delar i denna historia.

Den första rör Rysslands oblyga försök att pressa Kronofogden till underkastelse, genom att i upprörd ton hota med repressalier mot den svenska beskickningen i Moskva. För den som följt den ryska statens allt mer auktoritära och självsvåldiga maktutövning förvånar agerandet inte, men det är lika fullt oacceptabelt.

Den andra aspekten av denna historia handlar om UD:s och Carl Bildts agerande. Svenska domstolar och myndigheter är enligt grundlagen självständiga. Varken riksdagen eller regeringen får bestämma hur en domstol ska döma i ett enskilt fall. Regeringsformen garanterar också förvaltningsmyndigheter ett liknande oberoende i sin myndighetsutövning i förhållande till den politiska makten.

Det finns mycket goda skäl bakom dessa skrivningar i grundlagen. Ytterst handlar det om att slå vakt om rättsstaten och skydda den från yttre påverkan.

I detta perspektiv är det anmärkningsvärt att Carl Bildt försöker styra Kronofogdens hantering av det aktuella ärendet.

Visserligen finns det en grundlagsparagraf som säger att chefen för utrikesdepartementet ska hållas underrättad i myndighetsärenden som är av betydelse i förhållandet till en annan stat. I detta sammanhang kan UD, utan att bryta mot grundlagen, informera om folkrättsliga aspekter av en fråga. Men Carl Bildt har gått längre än så.

UD har detta år skickat totalt tre brev till Kronofogden, varav det senaste är undertecknat av Bildt personligen och dessutom inkommet efter att Nacka tingsrätt prövat frågan rättsligt, självfallet med beaktande av folkrätten och de juridiska synpunkter som UD lyft fram. Tidigare har också Högsta domstolen tagit ställning till andra delar av fallet och fattat beslut som går emot Ryssland.

För Kronofogden borde därmed saken vara enkel. Myndigheten ska verkställa ett rättsligt bindande beslut, utan att ta instruktioner från utrikesministern.

Det är en farlig ordning om främmande stater ska kunna vända sig till Carl Bildt, om de är missnöjda med utslag i svenska domstolar.

Det är möjligt att Ryssland kommer att straffa Sverige för en försäljning av fastigheten på Lidingö. I så fall har vi fått ännu ett otäckt exempel på hur Vladimir Putins regim opererar.

Det är dock inget giltigt argument för att svenska domstolar och förvaltningsmyndigheter ska underkasta sig direktiv från Moskva.

Kommentarer

0 Per sida:

Andra har läst

Digital prenumeration

Mer från förstasidan

hagglund2
Foto:TT

 Ställer sina platser till förfogande. Besked efter sammanträde. 39  2 tweets  37 rekommendationer  0 rekommendationer

 Varför sover finländska barn i papplådor? BBC:s artikel om finska statens lådor har slagit rekord. 31  5 tweets  26 rekommendationer  0 rekommendationer

babylada_144102
Foto:Alamy

 Under fredagsbönen. Uppemot 50 rapporteras döda i Pakistan. 2  1 tweets  1 rekommendationer  0 rekommendationer

Annons:
SCA-144-TT
Foto:TT

 Utreds av åklagare. SCA:s Jan Johansson: ”Det är totalt fel”. 22  11 tweets  11 rekommendationer  0 rekommendationer

jesus-144--AP
Foto:Ap

 SCA-resan får Aktiespararna att se rött. ”Man verkligen undra hur det står till med omdömet”. 51  9 tweets  42 rekommendationer  0 rekommendationer

 Frisörerna larmade polisen. Kallades för att medla mellan parterna: ”Då var de rejält osams.” 616  1 tweets  615 rekommendationer  0 rekommendationer

frisor
Foto:Alamy

Hur nöjd är du med din frisör?

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons: