Pendelns tyranni

  • Skriv ut
  • Öka textstorlekMinska textstorlek
  • Rätta artikeln

Läsarreaktioner

Det fanns en tid när vi talade om Sverige som landet lagom. Enligt myten var själva begreppet unikt svenskt och vårt land den tydligaste manifestationen av vad lagom innebär.

Det fanns en tid när vi talade om Sverige som landet lagom. Enligt myten var själva begreppet unikt svenskt och vårt land den tydligaste manifestationen av vad lagom innebär.

Men hur ”lagom” är vi egentligen? Det finns också en svensk tradition av radikalism. När vi gör något gör vi det grundligt. Det är i vissa lägen en styrka. Tidigare än politiker i andra länder agerade de svenska när de såg obalanser i pensionssystemet. I dag sneglar många med avund och beundran på Sverige. Även 1990-talets sanering av statsfinanserna gjordes med föredömlig grundlighet.

Ett annat område där svenska politiker varit radikala är utbildningspolitiken. Jan Björklund har med stolthet framhållit 2011 som ett år med unikt många skolpolitiska reformer.

Annons:

En hel del av det som sker är en reaktion på missförhållanden. Svenska elevers resultat i internationella kunskapsmätningar har sedan slutet av 1990-talet visat en stadigt fallande tendens.

Vi har ett problem och det angrips med kraft. Men vilket resultatet blir beror på om sjukdomen är av den art att mer av samma medicin är det patienten behöver.

En på sitt sätt naturlig fortsättning på statens framflyttning av positionerna inom utbildningspolitiken vore att återförstatliga skolan. Det är en linje som Folkpartiet och Vänsterpartiet driver. I sin artikel på DN Debatt i söndags förordade även Per Thullberg, som var Skolverkets generaldirektör 2003–2010, ett sådant steg.

För det första menar han att staten redan tagit tillbaka så mycket av ansvaret för skolan att det kommunala huvudmannaskapet har tömts på sitt innehåll. För det andra ifrågasätter han att lokal variation och skillnader i prioriteringar är något önskvärt; för en verksamhet där likvärdighet är idealet är statligt huvudmannaskap att föredra.

Det som här saknas är inte logik utan en analys av hur ett förstatligande i praktiken skulle förbättra undervisningen. När man i dag tittar bakåt ser man en decentralisering som misslyckats. Men skrapar man lite på ytan kan man också upptäcka något annat: En radikalism med långt större kraft att förstöra än att bygga upp.

Kommunaliseringsreformen i början på 1990-talet genomfördes i bitter konflikt med en stor del av landets lärarkår. Göran Persson som då var skolminister var inte den som hittade på det hela. Även andra länder decentraliserade ansvaret för skolpolitiken. Enligt rådande tidsanda var statlig detaljreglering mest ett hinder. Om staten överlät ansvaret för lärartjänsterna till kommunerna så skulle verksamheten både kunna drivas mer rationellt och få högre kvalitet.

Det var inte helt fel tänkt. Dubbelkommandon ger ofta låsningar. Men sättet på vilket Persson genomförde reformen var brutalt. Steg för steg fullföljdes sedan reformrörelsen till sin yttersta radikala spets. Inte bara lärartjänsterna överfördes till kommunerna. Staten släppte också helt sina tidigare ambitioner att styra med riktade bidrag. De statliga styrdokumenten tömdes på allt konkret innehåll och den statliga inspektionen upphörde.

Vi gick på några år från att ha ett mycket enhetligt skolsystem till att få ett där staten i realiteten abdikerat från sitt ansvar för skolan. Återtåget från denna extrempunkt inleddes redan efter några år. Omläggningen var nödvändig. Men de som nu vill radikalisera den nuvarande politiken ytterligare – återförstatligande är bara ett av många tänkbara sätt – har bevisbördan.

Historien om elevernas sjunkande resultat handlar inte bara om en miss­lyckad decentralisering. Det är i än högre grad historien om ett land vars skolpolitik är oavbrutet radikal men där marschens riktning gång på gång förändras.

Det ständiga missnöjet med skolan och politikens våldsamma kastvindar är uttryck för den svenska radikalismen. Men här är den inget att yvas över utan en svensk sjuka. Delegationer från hela världen borde bjudas in för att studera hur hybris och sekteristiska strider kan föröda ett skolsystem.

0 . Per sida:

(Vad ar Twingly?)

Visar 1-10 (av totalt 1).

Andra har läst

Mer från förstasidan

 Norr om Alingsås. Planet slog i grantopparna innan det kraschade.

vildsvin-244
Foto:Bengt Eurenius

 En pina för jägarna. Troligen ett kvardröjande resultat av katastrofen 1986 i Tjernobyl. 9  2 tweets  7 rekommendationer  0 rekommendationer

Annons:
Icloud-500
Foto:AP

 Nätexpertens bästa tips. ”Många vet inte ens vad som lagras i Icloud.” 43  16 tweets  27 rekommendationer  0 rekommendationer

 De vanligaste lösenorden 2013. Dessa bör du undvika. 37  5 tweets  29 rekommendationer  3 rekommendationer

 mInkAt*2§Ig*2eR3åR. Så skapar du lösenordens Fort Knox 39  6 tweets  33 rekommendationer  0 rekommendationer

Jennifer-Lawrence144
Foto: AP

 100 kan vara drabbade. Jennifer Lawrence en av dem: ”En uppenbar kränkning av privatlivet”. 39  2 tweets  37 rekommendationer  0 rekommendationer

Annons:

 Enligt ryska soldatmödrar. ”Minst 200 ryska soldater ska ha dödats.” 16  8 tweets  8 rekommendationer  0 rekommendationer

 USA-krav på vapenstöd. För att bekämpa Ryssland. 12  3 tweets  8 rekommendationer  1 rekommendationer

premium  Lärare och elever hugger i. Rustar bombad skola.

 Linjen som går till Arenastaden. 16.000 personer var med och röstade fram färgen. 595  31 tweets  564 rekommendationer  0 rekommendationer

tunnelbanaliten
Foto:TT

Men det återstår betydligt knivigare frågor kring den nya linjen.  Viktor Barth-Kron bloggar.

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Spara 498 kr!

 Läs DN digitalt – var, när och hur du vill.

Läs dagens tidning

 Ny form. Nu är det lättare att läsa tidningen digitalt!
Annons:

DN PÅ AGENDAN

Annons:
Annons:
Annons: