Mitt DN
logo-woman
välkommen
Vill du göra adressändring, göra uppehåll eller anmäla utebliven tidning?
Mina bokmärken
Skribenter jag följer
Mina bokmärken
Det är lite ensamt här inne

Klicka på bokmärkessymbolen vid artikeln för att spara i denna lista

Ta bort markerade
Avbryt
Vill du ta bort markerade bokmärken?
Avbryt

Regeringen behöver inte skämmas för jobben

Bokmärk artikel
  • Skriv ut
  • Öka textstorlekMinska textstorlek
  • Rätta artikeln

Läsarreaktioner

  • 0
  • 0
  • 0

Söndagskrönikan – Peter Wolodarski.

Söndagskrönikan – Peter Wolodarski.

Det finns gott om skäl att kritisera regeringen. Men när det gäller sysselsättningen ser det förvånansvärt bra ut.

Under finanskrisen i början av 1990-talet drabbades svensk arbetsmarknad av en chock. På fyra år rasade antalet sysselsatta med 580.000 personer. Arbetslösheten skenade, företag gick omkull och underskotten i den offentliga ekonomin växte snabbt.

Annons:

Sverige upplevde det som många europeiska länder går igenom i dag – fast 20 år tidigare. Vi hade levt över våra tillgångar på 1980-talet, trott på evigt stigande fastighetspriser och avstått från att hålla igen de offentliga utgifterna. Till slut sprack bubblan och det fick dramatiska konsekvenser.

När Europa de senaste åren drabbats av något liknande är det slående hur väl Sverige parerat situationen.

Visserligen backade den svenska ekonomin 2009 och exportindustrin fick stora svårigheter. Men problemen går inte att jämföra med 90-talet eller med läget i dagens krisländer på kontinenten.

Mest belysande är utvecklingen på arbetsmarknaden. Vid kraschlandningen i början av 90-talet försvann drygt en halv miljon jobb i Sverige, vilket då motsvarade invånarantalet i Malmö med omnejd, och krisen varade i stort sett hela decenniet.

De senaste åren har situationen varit radikalt annorlunda, trots en mycket allvarlig finansturbulens som inte bara påverkat Sverige utan stora delar av världen.

Berndt Öhman, tidigare chef för SCB:s arbetskraftsundersökningar, lyfte fram dessa skillnader i en viktig rapport från myndigheten i höstas.

Annons:

Medan sysselsättningen kollapsade i början av 90-talet ökade den med omkring 300.000 personer mellan åren 2005 och 2011, trots finanskrisen.

Inte heller arbetslösheten steg som för 20 år sedan. Dagens nivå är hög men inte högre än 2005, alltså före den ekonomiska oron.

Det här betyder inte att det saknas problem på arbetsmarknaden. I ett europeiskt perspektiv sticker ungdomsarbetslösheten ut. Sverige utmärker sig även genom att personer som är födda utomlands har låg sysselsättningsgrad.

Men den stora bilden är ändå positiv. Jobben är fler än tidigare, ekonomin starkare och skatteintäkterna högre.

Därför är det märkligt att Socialdemokraterna på senare tid försökt göra gällande att sysselsättningen inte ökat, vilket den bevisligen har. Den nya ekonomiska talespersonen Magdalena Andersson har i flera intervjuer upprepat detta budskap och hänvisat till måttet sysselsättningsgrad, som mäter sysselsättningen som andel av befolkningen. Hon har också fått stöd av nationalekonomen Bertil Holmlund.

I SVT:s ”Agenda” (12/2) sade han att regeringen är slarvig när den beskriver utvecklingen av jobben.

Men sanningen är att både Holmlund och Andersson själva slarvar med begreppen. Holmlund sade i SVT att sysselsättningsgraden har minskat, när den under alliansåren faktiskt ökat marginellt om man tittar på gruppen 16–64 år. Det är i åldrarna 15–74 som andelen gått ned, fast mycket beskedligt.

Varför har sysselsättningsgraden minskat något i det större åldersspannet? Jo, därför att de talrika 40-talisterna börjat gå i pension. Det är en förväntad ålderseffekt som inte har något att göra med regeringens politik. Den skulle ha inträffat oavsett om finansministern hetat Borg eller Andersson.

Fokuseringen på sysselsättningsgrad blir alltså direkt missvisande om man inte samtidigt nämner sådant som kan spöka i bakgrunden.

En annan viktig förklaring till att sysselsättningsgraden tryckts tillbaka är att allt fler unga – varav många är födda under babyboomåren på 90-talet – utbildar sig. Om man bygger ut universitet och högskolor leder det till att unga människor börjar studera i stället för att arbeta – och sysselsättningsgraden sjunker automatiskt.

Naturligtvis ska det inte tolkas som något negativt.

En tredje viktig faktor är de senaste årens kraftigt ökade invandring. I januari 2012 bestod hela 85 procent av befolkningstillväxten (åldrarna 15–74) av personer födda utomlands, jämfört med året innan, vilket är en historiskt hög andel. För fem år sedan var motsvarande tal ungefär 50 procent.

Precis som ungdomar behöver invandrare typiskt sett mer tid än andra för att få ett jobb. För den som aldrig tidigare arbetat i Sverige är det svårare att etablera sig, eftersom man saknar erfarenhet, kontakter och relevanta ingångar.

Man kan alltså även tala om en invandringseffekt i statistiken.

Att Socialdemokraterna inte nämner detta kan man taktiskt sett förstå – det passar inte in i deras agitation. Men det är obegripligt att en seriös ekonom som Bertil Holmlund inte diskuterar vare sig finanskris eller effekten av åldersstruktur, utbildning och invandring.

Om man tar hänsyn till dessa faktorer är en oförändrad sysselsättningsgrad i själva verket ett styrkebesked för svensk ekonomi.

Inte heller tar Holmlund upp att regeringen i praktiken kopierat de recept som han själv och flera ekonomer skrivit ut sedan 90-talet – åtgärder som sammantaget resulterat i fler jobb och ett högt arbetskraftsdeltagande: lägre ersättningsnivå i a-kassan, kortare ersättningsperioder, differentierade avgifter, stramare regler, jobbskatteavdrag, minskat antal Ams-åtgärder och lägre skatt på hushållsnära tjänster.

Det finns gott om skäl att kritisera regeringen. Men när det gäller sysselsättningen ser det förvånansvärt bra ut, oavsett om man jämför med 90-talskrisen eller med moraset i dagens Europa.

Kommentarer (36)

Den här artikeln går inte längre att kommentera.

0 Per sida:

Digital prenumeration

Mer från förstasidan

151127-SD-03
Foto:Anders Hansson

 Inledde SD:s landsdagar. Avvisar kritiken om att SD skulle vara toppstyrt. 68  0 tweets  68 rekommendationer  0 rekommendationer

Moske
Foto:DN

 Forskaren Aje Carlbom: SD-ledarens förslag skulle kunna gynna muslimer i Sverige. 28  0 tweets  28 rekommendationer  0 rekommendationer

 Kritiken tillbakavisas av partistyrelsen. Det blev bråk direkt på Sverigedemokraternas landsdagar. 3  0 tweets  3 rekommendationer  0 rekommendationer

wigh488
Foto:DN

 Säkerhetspådrag vid SD:s landsdagar. Polisen placerar ut taggtråd vid hotellet. 176  0 tweets  176 rekommendationer  0 rekommendationer

Etanolen
Foto:DN

 Försäljningen har kollapsat. Bara en tillverkare fortsätter sälja E85-bilar. 8  0 tweets  8 rekommendationer  0 rekommendationer

Flyktingar
Foto:DN

 Flyktingar fortsätter söka sig till Sverige. På torsdagen registrerades 1.075 asylsökande. 9  0 tweets  8 rekommendationer  1 rekommendationer

Annons:
tangentbord288
Foto:Sam Stadener

 Tio i topp. Vad betyder egenligen lol, bae och osa? Google har sammanställt våra vanligaste funderingar.

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons: