Mansdominans fara för Wikipedia

Kollage: Arne Jönsson

  • Skriv ut
  • Öka textstorlekMinska textstorlek
  • Rätta artikeln

Läsarreaktioner

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Wikipedia står inför stora utmaningar. Allt färre deltagare gör en allt större del av arbetet. Nykomlingar får svårare att ta sig in. Mansdominansen är besvärande. Dessa hot mot utvecklingen och kvaliteten diskuteras på en forskarkonferens i Florida som pågår just nu.

Wikipedia står inför stora utmaningar. Allt färre deltagare gör en allt större del av arbetet. Nykomlingar får svårare att ta sig in. Mansdominansen är besvärande. Dessa hot mot utvecklingen och kvaliteten diskuteras på en forskarkonferens i Florida som pågår just nu.

Wikipedia är antagligen det största samarbetsprojektet i mänsklighetens historia. Det internetbaserade uppslagsverket som skrivs av användarna är en viktig källa till information för hundratals miljoner människor världen över. Hur informationen skapas och hur detta förändras är därför frågor av vidsträckt betydelse.

Efter en inledande period av svindlande tillväxt har Wikipedia gått in i en ny fas. Fram till någon gång under 2006 gick ökningen bara snabbare och snabbare när det gäller det mesta: antal artiklar, skribenter, redigeringar et cetera.

Annons:

Därefter har tillväxtkurvorna planat ut. Samtidigt ökar andelen bidrag som kommer från den relativt begränsade grupp som är allra mest aktiv Enligt en uppgift står 10 procent av deltagarna för 90 procent av skriv- och redigeringsarbetet.

En som undersökt utvecklingen är Ed Chi, forskare vid Palo Alto Research Center i USA. Han presenterar sina resultat vid konferensen Wikisym som pågår i Orlando i Florida 25-27 oktober.

Han har även funnit att bidrag till artiklar förkastas allt oftare – och det är nya skribenter som drabbas mest. Detta tolkar Chi som ett motstånd från de etablerade ”wikipedianerna” mot nykomlingarna. Han ser också tecken på vad som kallas Wiki-lawyering, vilket innebär att vana användare missbrukar sina kunskaper om reglerna inom Wikipediakretsen till att kväsa nybörjarna.

Chi varnar för att hela Wikipedias idé med ett öppet samarbete hotas om det blir svårare att gå från nybörjare till flitig deltagare och vidare till betrodd veteran.

Vilka är då dessa personer som dominerar Wikipedia? Wikipediagrundaren Jimmy Wales presenterade nyligen siffror om detta på en konferens. Siffrorna visar, inte helt överraskande, att internetencyklopedin i stor utsträckning är ett verk av unga män (som är singlar och inte har barn).

Att den inre kärnan av mycket aktiva deltagare stelnar och till och med minskar är i förlängningen en fara för kvaliteten på Wikipedias artiklar. Det menar den spanske forskaren José Felipe Ortega Soto, som nyligen lade fram en doktorsavhandling i ämnet. Även han deltar i konferensen Wikisym.

Det är denna inre kärna av mycket aktiva som framför allt ägnar sig åt att under längre tid förfina artiklar så att de når en verkligt hög kvalitet, det vill säga blir välgrundade och pålitliga. Ortega Soto menar att i längden räcker det inte att de mest aktiva redaktörerna och skribenterna bidrar med ännu mer. Förr eller senare når de sitt kapacitetstak. Antalet artiklar fortsätter växa, men det gör inte den aktiva gruppen.

Dessa utmaningar har uppmärksammats av Wikimedia, den stiftelse som står för driften av Wikipedia. Inom projektet ”Where should Wikimedia go?” diskuteras till exempel farorna med att den aktiva gruppen redaktörer är alltför homogen. Sådant som kan snedvridas är ämnesval, vilka referenser man använder, språket och vad som betraktas som en neutral synvinkel.

Som en reaktion på den manliga dominansen inom Wikipedia har WikiChix skapats, en diskussionssajt för kvinnliga wikipedianer.

Lennart Guldbrandsson, ordförande i Wikimedia Sverige, bekräftar i stort sett forskarnas slutsatser:

- Det finns en risk att Wikipedia blir lite av en gated community där man skyddar sig mot omvärlden. Ett skäl till det är att nybörjarna ofta vill uppfinna hjulet igen. Då ställer vissa till och med frågan: Ska vi ha nybörjare? Jag ser det som en stor fara om man stänger ute folk.

Guldbrandsson varnar också för att Wikipedia kan bli ”den rike vite mannens uppslagsverk”. Han ser flera skäl till att männen dominerar.

- Det krävs tekniksinne för att bidra till Wikipedia och dessutom tror jag att det är fler män än kvinnor som är kalenderbitare.

Han vill dock påpeka att Wikipedia i alla fall står för en föryngring jämfört med traditionella uppslagsverk.

- Jag diskuterade saken med Arne Ekman som är chefredaktör på Nationalencyklopedin, han sade att ”du skulle se så många slipsar det är på NE”. Vi är yngre. Det är i alla fall ett steg bort från den traditionella historiebeskrivningen.

Enklare teknik är ett av Guldbrandssons recept för att sänka tröskeln så att fler kan och vill bidra till Wikipedia. Mer utbildning om hur Wikipedia fungerar, särskilt riktad till kvinnor, är en annan möjlighet.

Kommentarer (0)

Den här artikeln går inte längre att kommentera.

0 Per sida:

Mer från förstasidan

olycksplatsen
Skärmdump Google Maps

 700 befaras döda i båtolycka. ”En av de största tragedierna på Medelhavet.” 52  10 tweets  42 rekommendationer  0 rekommendationer

flyktingpress
Foto:Reuters

 DN:s Peter Loewe på Sicilien. Ström av flyktingar som korsar havet i livsfarliga båtar. 10  0 tweets  10 rekommendationer  0 rekommendationer

 Annika Ström Melin: Splittrat EU väljer att stoppa huvudet i sanden. 6  0 tweets  6 rekommendationer  0 rekommendationer

 Miss vid betalningen. När banken till slut kunde återkalla köpet kom nästa chock för Arne. 81  25 tweets  56 rekommendationer  0 rekommendationer

korvenkorven
Foto:Anna-Lena Mattsson
Umberto-Eco-4
Foto:Eva Tedesjö

 Umberto Eco. ”Smartaste jag har gjort är att tro att jag är dum.” 13  2 tweets  11 rekommendationer  0 rekommendationer

Annons:

 ”Det är förknippat med mycket skam.” Pelle Pia bar på sin hemlighet i 50 år innan han vågade berätta. 18  6 tweets  12 rekommendationer  0 rekommendationer

Pelle01
Foto:Jesper Jäger-Ärlestad
zaremba_storpuff
Illustration:Jesper Waldersten

 Rättvisans demoner. I dag inleds en ny artikelserie av Maciej Zaremba som undersöker fördomarna mot män i det svenska rättsväsendet. 1387  222 tweets  1159 rekommendationer  6 rekommendationer

Annons:
Annons:

Så får du DN:s flash

 Missa inga nyheter. DN:s app ger dig senaste nytt.
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons: