Mitt DN
logo-woman
välkommen
Vill du göra adressändring, göra uppehåll eller anmäla utebliven tidning?
Mina bokmärken
Skribenter jag följer
Mina bokmärken
Det är lite ensamt här inne

Klicka på bokmärkessymbolen vid artikeln för att spara i denna lista

Ta bort markerade
Avbryt
Vill du ta bort markerade bokmärken?
Avbryt

F-Secure Oyj:n tilinpäätös vuodelta 2013

2014-02-13 14:30:00
F-Secure Oyj
Pörssitiedote

F-Secure Oyj:n tilinpäätös vuodelta 2013

F-Secure Oyj, Pörssitiedote, 13.2.2014 klo 15.30 (EET)

F-Securen hallitus on allekirjoittanut yhtiön vuoden 2013 tilinpäätöksen
13.2.2014 ja tilintarkastajat ovat antaneet tilintarkastuskertomuksen. Yhtiön
tulos vuodelta 2013 on julkaistu 5.2.2013. 

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

1) Osingonjako

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2013 maksetaan osinkoa 0,06
euroa osakkeelta. Osinkojen määrä laskettuna koko osakekannalle on yhteensä
noin 9,3 milj. euroa. Emoyhtiön jakokelpoiset voittovarat ovat yhteensä 51,4
milj. euroa. 

2) Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että hallitus voi päättää enintään 10.000.000 oman osakkeen
hankkimisesta. Esitetty määrä vastaa noin 6,3 % yhtiön kaikista osakkeista.
Valtuutus on voimassa yhden (1) vuoden. Valtuutus käsittää osakkeiden
hankkimisen joko julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä sen
sääntöjen mukaisesti tai osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen kautta.
Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan. 

Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla
tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten
puitteissa. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta myös
muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu
hankkiminen) laissa määrätyin edellytyksin. Yhtiön omat osakkeet hankitaan
käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien
järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana
yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi
tai mitätöitäväksi. Hallituksella on oikeus päättää muista omien osakkeiden
hankkimiseen liittyvistä seikoista. 

3) Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

Hallitus ehdottaa, että hallitus voi päättää enintään 13.036.244 oman osakkeen
luovuttamisesta maksua vastaan tai maksutta. Valtuutus on voimassa yhden (1)
vuoden. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään luovuttamisesta myös muuten
kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu luovutus)
laissa määrätyin edellytyksin. Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena
mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai niitä voidaan
käyttää yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen
hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus
päättää omien osakkeiden myymisestä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä
julkisessa kaupankäynnissä. Hallituksella on oikeus päättää muista
luovuttamiseen liittyvistä seikoista. 

4) Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
osakeannista. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla
enintään 40.000.000 osaketta. Hallitus päättää kaikista osakeannin ehdoista. 

Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden
luovuttamista. Osakeanti voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen (suunnattu anti). Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa 18
kuukautta. Valtuutuksen rekisteröimisen yhteydessä kumoutuu vuoden 2013
varsinaisen yhtiökokouksen antama valtuutus suunnatusta osakeannista. 

5) Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen yhtiökokouksen
kutsutapaa koskeva määräys muutetaan kuulumaan seuraavasti: 

9 Kokouskutsu ja osallistumisoikeus ja äänestysoikeus yhtiökokouksessa

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajalle lain mukaisessa
ajassa ennen kokousta julkaisemalla yhtiökokouskutsu yhtiön kotisivuilla
internetissä. 

Osakkeenomistajan on, voidakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava
yhtiölle viimeistään kutsussa mainittuna päivänä. 
Yhtiökokouksessa oikeuttaa jokainen osake yhteen (1) ääneen. Äänestystavan
määrää kokouksen puheenjohtaja. 

Yhtiökokous

Yhtiökokous järjestetään Helsingissä torstaina 3.4.2014. Yhtiökokouskutsu
julkistetaan viimeistään 12.3.2014. 


F-Secure Oyj

Hallitus


Lisätietoja:

F-Secure Oyj

Christian Fredrikson, toimitusjohtaja, puh. 09 2520 0700

Taneli Virtanen, talousjohtaja, puh. 09 2520 5655

Gia Forsman-Härkönen, IR Manager, puh. 050 3243078

https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=594057&messageId=735123

GlobeNewswire