Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se, e-DN och DN.Prio.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt bokmärka artiklar.

Nyheter

Chatt med Henrik Arnstad om fascism

Är fascismen på frammarsch i Europa? Chatt med Henrik Arnstad, författare till boken "Älskade fascism. De svartbruna rörelsernas ideologi och historia".

Moderator: Välkomna chatten med Henrik Arnstad börjar nu.

Cletorido: hej Henrik Jag undrar när ordet eller termen fascismen uppkom och i vilket sammanhang...?
Henrik Arnstad: Hej själv! Begreppet uppstod när Mussolini grundade Fasci-rörelsen 1919, vid Piazza San Sepolcro i Milano. Omedelbart började man referera till anhängarna som "fascister".

Jana: Hur skiljer sig fascism från nazism? Jag är inte tillfredsställd av Wikipedias förklaring. Kan man vara fascist och nazist samtidigt?
Henrik Arnstad: Så här använder jag begreppen; det finns en bred ideologi som kallas "generisk fascism", som inkluderar alla dessa politiska rörelser: Italiensk fascism, tysk nazism, spansk falangism, ungerska pilkorsare, finska lappo och så vidare. Så tysk nazism och italiensk fascism är två politisk agrenar på samma ideologiska träd!

Johan: Finns det någon egentlig politisk definition på vad fascism och fascist är 2013 eller är det bara något som vissa politiska grupper slarvigt kallar sina politiska motståndare? Det känns som om fascist kan betyda allt från demokratisk anti-kommunist till galen rasbiolog à la Mengele. Begreppet känns väldigt urvattnat enligt mig.
Henrik Arnstad: sedan dryga 20 år pågår en stor vetenskaplig debatt om vad som är fascismens kärna. viss konsensus finns nu om fascismen som "folklig ultranationalism" syftande till att återföda nationen (som fascisterna anser förfalla -- "degenereringen"). En fascist vill rädda nationen undan förfallet!

John: Kan man säga att Ayn Rand's idealmänniska är hämtad ur fascismen?
Henrik Arnstad: angående detta förhåller jag mig skeptisk.

Eva: Nu har du som historiker granskat fascismen. Skulle du kunna tämnka dig att granska kommunismens och socialsimens folkmord på oliktänkande? Och även antisemitismen som präglat socialismen och nationalsocialismen i många länder i decennier.
Henrik Arnstad: att granska fascism leder automatiskt in på granskningar av andra rörelser, har skrivit mycket om stalinism exempelvis!

Dag den vise: Du skrev i din artikel om facism för några veckor sedan att fascismen inte är anti-demokratisk till sin natur, men det stämmer inte. Det ända som de olika ideologierna som av seriösa forskare har stämplats som fascistiska har gemensamt är nämligen föraktet mot demokratin. Mussolini trodde till exempel att rasism tillhörde det förgångna, så det är inte rasismen eller nationalismen som gör en rörelse fascistisk. Varför skriver du ändå att så är fallet?
Henrik Arnstad: en mycket spännande fråga! man kan säga att fascism är antidemokratisk, då den motsätter sig de demokratiska värderingarna om allas lika värde. däremot måste inte en fascistisk politisk rörelse nödvändigtvis vilja avskaffa fria val. de vill i så fall ha en "majoritetens tyranni", där antidemokratiska beslut genomförs på demokratisk väg.

Bonsen: Hur ser dagens fascister på tidigare historiska ledare inom fascism? Ser vi vi hur det har gått i respektive land en fascitisk ledare haft makten har det inte gått särskilt bra för befolkningen vare sig frihet eller rättigheter. Hur kan människor förespråka fascism?
Henrik Arnstad: Intressant fråga! Neofascismen ser på exempelvis Hitler som en trotskist ser på Stalin; en ledare som korrumperat och förstört ideologin.

Vitegardisten: Fascismens frammarsch i Europa är väl enbart ett gensvar på att vänstern har styrt gator och torg? Det är ju i själva verket vänstern som är de riktiga fascistena då de inte vill låta oliksinnade förmedla sitt budskap. Så i själva verket har fascismen aldrig varit på frammarsch den har bara existerat i olika former och just den senaste perioden har det varit socialister, kommunister och anarkister som haft fascisterna roll i samhället.
Henrik Arnstad: Detta är en av fascismens favoritmyter, att man enbart agerar i självförsvar mot vidriga "marxister". Mussolini kallade de italienska socialisterna för "en rysk armé" inom det egna landets gränser.

paul nordh: Det finns nog inget tema som blivit så genomlyst som fascismen och de svartbruna rörelserna. Det man kan sakna är berättelsen om de islamiska inslagen, det deltog ju under kriget muslimska frivilliga från kroatien i waffen SS. Berätta gärna om det! I övrigt, berätta gärna om din egen bakgrund som historiker, du har ju blivit kraftigt ifrågasatt med avseende på din akademiska utbildning! Mvh Paul Nordh
Henrik Arnstad: Politiska fenomen som ogillas har alltid sedan 1945 kallats "fascistiska", idag kallas exempelvis islams för "islamofascism" av vissa gruperingar. Dock bygger inte detta på kunskap om fascismen som ideologi, utan är enbart ett exempel på hur ordet "fascism" används som allmänt skällsord.

Carlos: För oss som växt upp i Francos Spanien är det tydligt att du talar i nattmössan.
Henrik Arnstad: Vad syftar du på då?

Elvert: Är man fascism eller nazist om man har utplånat, den före 2011 i Svensk grundlag befintliga, etniska Svenska folkgruppen? Eller är man fascist om man vill skydda denna etniska Svenska folkgrupp, på samma sätt som övriga etniska folkgrupper boende i Sverige? Får man kalla sig Svensk?
Henrik Arnstad: Jag skulle hävda att om man har denna politisk-existentiella världssyn så har man anknutit sig till fascistisk ideologi, ja.

Anton: Varför inte debattera de frågor som i SD:s partiprogram inte har en direkt koppling till invandringsfrågan? Där om någonstans ser man de fascistiska tendenserna. Där vi ser exempel på förslag som direkt skulle skada de som i dagsläget röstar på SD. Till exempel traditionellt socialdemokratiska väljare d.v.s. arbetare. Skulle detta vara en strategi för att lättare genomskåda och se vilken färg som egentligen döljer sig bakom de blå och gula?
Henrik Arnstad: Intressant tanke, som sätter fingret på något viktigt. Fascismen ser sig inte som höger eller vänster utan som en "tredje väg".

Roger88: Hej! Tack för att du vågar säga det som borde sägas! Jag håller med. Men jag är inte så säker på att der råder sån enighet inom forskningen om att använda detta begrepp, till exempel är det vanligt att kalla dessa nya partier i Europa som inspirerats av Nya Vågen och bildades på 80-talet för "New Populist Right", vad har du för invändningar mot detta begrepp?
Henrik Arnstad: Jag har studerat specifikt fascismforskningen, och aktivt letat efter någon forskare som avfärdar att de nya rörelserna är fascistiska. Dock har jag inte hittat någon. Bland icke-fascismexperter finns dock många tankar, som alla är värda att ta på allvar!

Mats: Går det att diskutera problemen med Invandring? Då tillmötesgår man ju SD enl din definition av fascism? Jag tänker främst på att en del kommuner har fått nog och att det saknas bostäder.
Henrik Arnstad: Man kan säga så här, att om man vill bemöta fascism så är det ingen bra att köpa fascismens problemformulering. Till exempel hade inte kampen mot Hitler 1930-1932 tjänat på att godkänna hans tanke om att judarna var ett stort samhällsproblem.

Adam: Du är naturligtvis starkt emot fascism, men anser du det finnas några sympatiska drag i denna typ av ideologi?
Henrik Arnstad: Absolut finns lockande drag, det är därför min bok heter "Älskade fascism"! Ultranationalismen erbjuder optimism, trygghet och en ljus framtid -- om man väljer att gå ini denna ideologiska världsbild.

Frågvis: Du skriver om unga arga män och fascism - är poängen att man som brukligt är dra kopplingar till SD som unga arga män?
Henrik Arnstad: Fascismen har alltid lockat främst unga, det är ett faktum. Däremot inte bara män. De flesta som röstade på Hitler 1932 i tyska protestantiska områden var faktiskt kvinnor.

Joakim: Apropå "fascism" som skällsord: I DDR användes ordet ofta, som till exempel när berlinmuren kallades antifascistisk skyddsvall. Är detta ett exempel på när det användes som allmännt skällsord, eller menade de faktiskt fascism så som vi använder begreppet i dag?
Henrik Arnstad: "Fascism" är et ord med två betydelser; dels en specifik politisk ideologi, dels ett skällsord. Det gäller att skilja på dessa två funktioner hos ordet!

Peps: Du säger att du skrivit mycket om "stalinism", varför talar du inte om "mussolinism", "hitlerism" eller "frankism" på samma sätt?
Henrik Arnstad: Enbart "hitlerism" har jag sett användas som vedertaget begrepp, aldrig "mussolininism" som känns språkligt otympligt. "Francoism" finns också!

Mago: Din beskrivning stämmer väldigt mycket bättrein på de Islamistiska och Vänsterautonoma rörelsena i Sverie och världen. De är mer militanta och aggresigga mer våldsbenägna fär att tysta oliktånkande, vad har du för förklaring till detta
Henrik Arnstad: Islamism är inte fascism, det gäller att kunna skilja på begreppen!

Per: Hej Henrik, Jag röstar på SD. Har en Koreansk flickvän, är välutbildad, tycker om kebab och är övertygad antirasist. Har jag förstått saken rätt när jag uppfattar din DN artikel som att du kallar mig fascist?
Henrik Arnstad: Alla som röstar på SD är inte fascister, däremot röstar de på ett fascistiskt parti. Ungefär så!

Jana: Har det på senare tid uppkommit nya "trender", alternativt "tillskott" till fascismen som ideologi?
Henrik Arnstad: Absolut! Fascismen, som alla ideologier, måste anpassa sig till de krav som ställs på politiska rörelser. Det är därför fascismer ser så olika ut i tid och rum. En svensk fascist 2013 är självklar mycket olik en mellankrigstida rumänsk legionär.

Joakim: Hej! Hur hanterade de svenska partierna dem som haft nazistsympatier under 2vk? Uteslöts de ur partierna, marginaliserades de eller slätades det mest över? Olika partier kanske betedde sig olika i frågan.
Henrik Arnstad: Hej! Mest berömt är exemplet, då den svenska högern (nuvarande moderaterna) kastade ut sitt naziflirtande ungdomsförbund på 1930-talet.

Gabriel: Hej, Det spanska regeringspartiet PP är ju bildat till stor del av tidigare anhängare av Francos fascism. Hur mycket lever fascismen där, och varför tror du att detta är mindre känt i Sverige (upplever jag i alla fall)?
Henrik Arnstad: En viktig sak är att Franco inte var fascist, han var auktoritärt konservativ som till stor del stödde sig på en fascistisk rörelse (falangisterna). Eller för att citera forskaren Stanley Payne; "Franco was not a fascist, he was something far worse!"

PontusPirat: Du säger (i nån artikel jag just läste på DN) att de som är ett hot mot demokratin använder demokratin, och du frågar hur man kan lösa det problemet. Jag undrar om det är ett problem. Om majoriteten inte vill ha en demokrati - de är fascister - har de då inte rätt att avskaffa den?
Henrik Arnstad: Detta är ju demokratins stora inneboende problem! Både Hitler och Mussolini var lagligt tillsatta ledare i liberala demokratier och avskaffade densamma utifrån denna ställning. Vi ser samma process i exempelvis Ungern just nu. Är det demokratiskt att på demokratisk väg avskaffa demokrati? Ett dilemma!

Henrik Arnstad:

Angående fascismen, demokratin och friheten lade jag just upp ett nazityskt citat på bokens blogg. Läs här;

http://alskade.wordpress.com/2013/01/28/fascismen-och-friheten

Henrik Arnstad: Kan även djupt rekommendera detta filmklipp ur filmen "Cabaret" från 1972. Ett par minuter långt, endast. Men det förklarar fascismen mycket bättre än de flesta tjocka bokvolymer jag läst!
http://alskade.wordpress.com/2012/10/19/ett-filmklipp-som-forklarar-fascismen/

Henrik Arnstad: Fler frågor, eller är alla chattdeltagare nu proppmätta på kunskap om denna ideologi? :)
 

Henrik Arnstad: Jag passar på med lite mer medietips! Angående livet i det fascistiska Italien finns inget bättre än Fellinis lysande film "Amarcord" från 1973, som bländande visar fascismen i vardagen, kärleken till fascismen -- samt hur det kunde gå om man gjorde motstånd.

Dessutom en helt fantastisk film!

http://www.imdb.com/title/tt0071129/


gro ber: Kan du se några drag av faschism i USA:s "plutokrati"? Fascismen erbjuder hopp, kärlek och optimism — likaväl som hat
Henrik Arnstad: Spännande fråga! USA:s extremism skiljer sig markant från fascismen, snarare är den någon form av extremliberalism som avskyr staten med undantag av dess krigiska förmåga. Jag ser ingen fascism överhuvudtaget i den så kallade Tea Party-rörelsen.

Gabriel: Hur många partier i Europaparlamentet anser du vara fascisitiska?
Henrik Arnstad: Många! Men jag har inte räknat. Den europeiska neofascismen står betydligt starkare ön vad den mellankrigstida fascismen gjorde. Aldrig tidigare har vi sett fascistiska partier av dagens magnitud i exempelvis Norden. Kanske är norska FRP världens största neofascistiska parti, exempelvis (de har varit upp i knappa 25 procent). Fascismen ser ut att kunna bli 2000-talets ideologi!

Emil: Vad finns det för olika typer av fascism? Skiljer sig Franco och Mussolini åt tex, existerar demokratisk fascism eller är den alltid diktaturisk?

Henrik Arnstad: Franco och Mussolini skiljer sig markant åt! Jag skrev en artikel om detta i DN Kultur, som du kan läsa här:

http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/henrik-arnstad-konservatismens-auktoritara-sida

Henrik Arnstad: I går var det ju Förintelsens minnesdag, och jag vill därmed passa på att ge ytterligare ett medietips. Filmen "Consiracy" skildrar den så kallade Wannsee-konferensen 1942 och den är den bästa film om Förintelsen som gjorts, tycker jag. Jag har skrivit om den i DN Kultur;

http://www.dn.se/kultur-noje/film-tv/ny-film-skildrar-forintelsens-mekanismer

Mats: Anser du att Norge är ett Fascistiskt land?
Henrik Arnstad: Absolut inte! Däremot är det ett land som är extremt nationalistiskt och därmed ovanlig tmottagligt för fascistiska idéer.

Emil: aha intressant jag hade alltid tolkat Franco som fascist. Var inte hans syn på Katalaner och nedtryckande av dessa typisk fascism?
Henrik Arnstad: Visst är förhållandet mellan Franco och fascismen spännande! Dessutom ett forskningsfält som fått oerhört mycket uppmärksamhet på sistone. Jag behandlar det utförligt i boken. Francos massmord var dock inte fascistiska utan konservativa, och mötte faktiskt motstånd från falangisterna 1941!

Johan: Menar du att det är fascism att vilja förhindra ett ersättande av den nuvarande kulturen/värdegrunden med en annan, för närvarande främmande sådan? I sådana fall är nog väldigt många svenskar fascister?
Henrik Arnstad: Att ha en mytifierad uppfattning att detta håller på att ske, utifrån ett ultranationalistiskt perspektiv, är typiskt för neofascismen. Svar ja.

Henrik Arnstad: Det är alltså typiskt för fascismen, att ha uppfattningen att nationen håller på att gå under. Eller för att uttrycka det enligt nedan, att "vilja förhindra ett ersättande av den nuvarande kulturen/värdegrunden med en annan, för närvarande främmande sådan". Fascismen strävar efter att, mer eller mindre revolutionärt, stoppa detta uppfattade hot och åstadkomma nationell pånyttfödelse.

Henrik Arnstad: Därmed är klockan 11 och chatten är över. Tack för alla spännande och intressanta frågor!

Så här jobbar DN med kvalitetsjournalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Rykten räcker inte. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik. Läs mer här.