Nutidstestet

Nutidstestet vecka 3

Vegetarisk mat, guldbaggar och gatubarn utgör en smaklig mix i veckans Nutidstest.