Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se, e-DN och DN.Prio.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt bokmärka artiklar.

Hej !
Mitt DN Ämnen jag följer Sparade artiklar Kundservice Logga ut
Nyheter - hem

”Sverige ska bli bäst på it”

Sverige ska bli världens mest framgångsrika digitala samhälle. Men regeringen har i dag inga planer på att skjuta till extra pengar – utan vill bidra genom att bjuda in till samtal om internet. Det säger it-minister Anna-Karin Hatt i en intervju med DN.se.

En digital agenda för Sverige. Vad innebär det projektet?

– När Sverige var ordförande i EU tog vi initiativ till att ta fram en digital agenda för Europa. Syftet är att förstärka Europas konkurrenskraft och bygga ut en digital inre marknad.

– Eftersom vi var pådrivande för det europeiska arbetet – och dessutom har en it-industri som är en stor del av den svenska tillväxten – så har vi prioriterat att snabbt ta fram en digital agenda för Sverige.

– För att få tillräckligt stark kraft i den här utvecklingen försöker vi samla alla de aktörer som kan bidra till de gemensamma målsättningarna. Jobbet ska göras av marknadens aktörer: operatörer, tjänsteutvecklare, företag och organisationer. Alla de som vill vara med i arbetet och kan ställa sig bakom målen är varmt välkomna.

Målet är att vara ”världens mest framgångsrika digitala samhälle”? Vad innebär det?

– Det innebär att se till att använda informationstekniken så att den gör så mycket nytta som möjligt i människors vardag.

Kan du konkretisera det?

– Det kan handla om att använda it i vården på ett sådant sätt att vårdskadorna minskar eller liv rent av räddas. En enkel sak är att man ska kunna känna sig säker på att rätt läkare får tillgång till ens journal när man kommer in till sjukhuset – även om man befinner sig långt hemifrån.

– Ett annat område där vi har mycket kvar att göra handlar om it-användningen i skolan. En elev kan ha svårt att ta till sig utbildningen med traditionella läromedel som böcker och tryckt material. Men med modern teknik så kan den här eleven prestera precis lika bra som övriga.

– Inom det området kan jag vara orolig. Inom väldigt många områden ligger Sverige i topp vid internationella jämförelser, som tillgången till snabbt bredband och hur många som använder internet dagligen. Men när det gäller it i skolan så halkar vi efter.

Vad beror det på?

– Det handlar inte om ungdomarna, de använder datorer hemma. Men vi behöver dels ha tekniken på plats; skolhuvudmännen måste prioritera att ta in tekniken. Dels måste vi hjälpa lärare att få kompetensutveckling så att de kan använda tekniken på ett bra sätt.

– Det finns undersökningar som visar att fyra lärare kan få dela på en dator. Gå till din egen arbetsplats – på min skulle vi inte drömma om att dela dator med tre andra personer.

Kommer ni att skjuta till extra medel för att exempelvis skolan ska komma ikapp inom det digitala området?

– Det får vi återkomma till. Skolan är ett kommunalt åtagande.

– Det är för tidigt nu att avgöra om vi vill göra särskilda satsningar från statens sida för att snabba på utvecklingen. Staten har ett åtagande när det gäller regleringar; att främja konkurrens och se till att marknaden fungerar.

– Det finns statliga insatser på marginalen där vi går in, men i huvudsak så ska utvecklingen ske på marknadens villkor. Dessutom är utvecklare och konsumenter mycket bättre på att ta fram rätt tjänster. Politiken är i allmänhet ganska dålig på att förutsäga vad som kommer att fungera.

Vad kan ni göra?

– Det vi kan göra från det offentliga är att välja väg. Ingången till e-förvaltningsarbetet måste vara att privata tjänsteutvecklare kan komma åt offentlig information via öppna gränssnitt och öppna standarder. Statliga myndigheter ska inte sätta sig och snickra på egna e-lösningar. Det är inte vår kärnverksamhet.

– Om man väljer att arbeta med öppna standarder – då kan man skapa en hel marknad för tjänsteutvecklare i Sverige. Det uppmuntrar till entreprenörskap; du kan vara tjänsteutvecklare på jätten Microsoft eller hemma på studentkammaren. Båda har lika stora möjligheter att utveckla den mest framgångsrika applikationen.

Satsningen på en digital agenda ska genomsyra hela samhället och du säger att det är upp till var och en att delta. Men hur ska du göra för att motivera samtliga aktörer?

– Jag för dialog med alla möjliga. Det som sker nu är att jag har bjudit in till sju tematiska rundabordssamtal. Till varje samtal bjuds ett tjugotal relevanta aktörer in, allt från företag och organisationer till eldsjälar som har kloka idéer.

– Men vi har gått ut brett. Det finns möjlighet för alla som vill att komma med inspel och idéer; jag har valt ett väldigt öppet förhållningssätt.

När ska arbetet med den digitala agendan vara klart?

– Ambitionen är att resultatet ska presenteras under 2011.

– Å ena sidan är det bråttom eftersom utvecklingen när det gäller it-teknik och mobil teknik går fruktansvärt fort. Sverige är världsledande men många flåsar oss i nacken. Av det skälet måste vi samlas kring gemensamma målsättningar ganska snart.

– Å andra sidan vill jag att så många som möjligt ska vara med och känna att de har fått påverka. Då krävs det lite tid.

Du vill att svenskarna ska bli ännu duktigare på internet. Hur?

– Vi kan redan mycket. Först och främst handlar det om att se till att vi har fysisk tillgång till internet. Regeringens målsättning är att 90 procent ska ha tillgång till bredband med 100 Mbit senast 2020. Det är en jätteambitiös målsättning i ett glesbefolkat land som Sverige.

– Det är hastigheten som avgör om man kan använda de tjänster som erbjuds. Och det är egentligen huvudfokus nu: att se till att den digitala agendan i huvudsak hjälper oss att få en utveckling som mer styrs av vad användarna vill ha, än vad teknikerna kan åstadkomma.

Vad har du för surfvanor privat?

– Jag surfar väl mer än de flesta.

Favoritsidor?

– Nyhetssidorna förstås, de är helt nödvändiga i mitt yrke.

– Sedan en del sociala medier som gör det möjligt att hålla kontakt med både vänner och väljare. Det går att ha en närhet. Trots att man befinner sig på andra sidan jorden så kan man sitta och chatta med någon live som om den personen fanns i rummet bredvid. Det är helt fantastiskt.

Digital agenda

Syftet med en digital agenda för Sverige är att ha sammanhållen strategi som syftar till att statens befintliga resurser ska utnyttjas bättre.

Agendan ska vara ett komplement till pågående insatser. Den ska samordna åtgärder på it-området inom till exempel säkerhet, infrastruktur, kompetensförsörjning, tillit, tillgänglighet, användbarhet, standarder, entreprenörskap och innovation.

Målet är att Sverige ska utvecklas till världens mest framgångsrika digitala samhälle.

Mer information hittar du här.

Källa: regeringen.se

Svenskarna och internet – i dag

2010 placerade sig Sverige högst upp på tre globala it-index som alla försöker ranka olika länders beredskap och förutsättningar att bli ett framgångsrikt informationsteknologiskt land.

Under 2010 skedde stora förändringar i det mobila internetanvändandet. Antalet användare ökade inte särskilt mycket men själva användningen ökade starkt.

Av dem som använder mobilt internet tar i dag fler del av nyheter (64 procent mot 42 procent 2009), fler läser/skickar e-post (52 procent mot 20 procent), fler besöker sociala nätverk (42 procent mot 9 procent) och fler ser på tv/video via mobilen (32 procent mot 7 procent 2009).

84 procent av svenskarna över 16 år använder internet någon gång. I dag är 81 procent av internetanvändarna dagliga användare. Tiden som ägnas åt internet har också ökat under året med 15 procent till 11,3 timmar i veckan.

85 procent av svenskarna över 16 år har tillgång till internet i hemmet. Det är en ökning med 2 procent sedan 2009.

97 procent av internetanvändarna har tillgång till bredband vilket motsvarar 84 procent av befolkningen.

1,5 miljoner kommenterar regelbundet vad andra skrivit på nätet och lika många statusuppdaterar. En halv miljon svenskar lägger varje vecka upp foton på internet.

För tio år sedan var 72 procent av befolkningen oroad för kreditkortsbedrägerier. Idag har denna siffra sjunkit till 24 procent.

Hälften av internetanvändarna ser ibland på tv samtidigt som de är online. Var tredje gör det dagligen eller några gånger i veckan. Det gäller särskilt de unga flickorna. 

Bloggandet har blivit en del av unga kvinnors internetkultur. Redan i tolvårsåldern är hälften av flickorna engagerade. I åldern 16 till 25 år håller två av tre på att skriva eller har skrivit en egen blogg, och tre av fyra läser andras bloggar. 

Femton år efter det att internet introducerades känner fortfarande ungefär hälften av befolkningen sig inte delaktiga i det nya informationssamhället. Åtta av tio använder inte mobilen för att gå online. Fem av tio använder inte nätet för att få hälsoinformation. En tredjedel använder inte internet för att betala räkningar.

 

Källa: Stiftelsen .SE (ur rapporten ”Svenskarna och internet”.)

Så här jobbar DN med kvalitetsjournalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Rykten räcker inte. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik. Läs mer här.