Politik

Riksdagen kritisk mot vapendirektiv

Riksdagen anser att delar av den föreslagna skärpningen av EU:s vapendirektiv borde överlåtas till medlemsstaterna. Därför ska justitieutskottet i ett yttrande uppmana EU-kommissionen att fundera på om inte EU-länderna själva kan få utforma lagregleringarna på vissa punkter.

Sverigedemokraterna vill gå ännu längre och hävdar att den övervägande delen av EU-kommissionens förslag borde beslutas av medlemsstaterna själva.

Skärpningen av vapendirektivet syftar till att göra det svårare för terrorister att få tag i vapen.

I Sverige har kritik framför allt kommit från jägarna som är oroade för att halvautomatiska vapen kan bli förbjudna. Kritik har också riktats mot läkarkontroller och omprövning av licenser vart femte år.