Politik

SD stöder regeringen 9 gånger av 10

Det uppmärksammas varje gång Sverigedemokraterna tillsammans med övrig opposition fäller regeringsförslag i riksdagen eller driver igenom de rödgrönas förslag.

De hittills viktigaste frågorna SD påverkat gäller stoppet för försäljning av vissa statliga bolag och besparingar i regeringskansliet.

Men det är regeringen som dragit nytta av SD:s vågmästarroll i riksdagen. Under de första sex månaderna har partiet i nio fall av tio stött regeringen.

SD i riksdagen

Sverigedemokraterna fick 5,7 procent i fjolårets val. Det gav 20 mandat i riksdagen.

Under sina första sex månader har partiet skrivit 53 motioner. Som en jämförelse har Socialdemokraten Monica Green skrivit 68 motioner.

I ett tiotal frågor har oppositionen tack vare SD:s röster vunnit över regeringen. Det gäller bland annat frågor om besparingar i regeringskansliet, stopp för försäljning av statliga bolag, översyn av skolreformer, krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling, riktlinjer för demensvård, stopp för transfetter och avgifter över Öresundsbron.

Av 289 voteringar har SD röstat med regeringen i 72 procent av fallen.

I de blockskiljande voteringarna, där SD varit vågmästare, har partiet röstat med regeringen i drygt 94 procent av fallen.