Nyheter

Stefan Lisinski: Bevisproblemen kvarstår

Regeringen föreslår i dag flera skärpningar av straff och lagar för att komma åt olika sorters brottslighet. Vad innebär förslagen? DN kommenterar.

1. Återfallsförbrytare ska få mindre straffrabatt. I dag friges de flesta villkorligt när de har avtjänat två tredjedelar av straffet. Det låter som ett fullt realistiskt förslag att minska straffrabatten för återfallsförbrytare.

2. Samtliga brott ska ingå i åtalet. Det kan vara krångligare att genomföra än det kanske låter. I dag avstår åklagare från att utreda samtliga brott vid mängdbrottslighet, ofta av praktiska skäl. Det skulle helt enkelt ta mycket mer tid att utreda samtliga brott.

3. Fler fotbojor vid kontaktförbud. Jan Björklund hade lite fel när han påstod att ingen har fotboja i dag. Det är faktiskt en person i Sverige som just nu har fotboja. Kraven för fotboja vid kontaktförbud är hårda. Personen (oftast mannen) ska bevisligen ha överträtt kontaktförbudet. Det kan bli komplicerat att ändra kraven här.

4. Inför ett nytt brott synnerligen grov våldtäkt och ge hårdare straff. Det är fullt genomförbart och kan påverka ett fåtal särskilt grova fall.

5. Inför oaktsamhet vid våldtäkt. Frågan är aktuell i ett stort antal utredningar om våldtäkt och andra övergrepp, eftersom kvinnan (och även mannen) ofta är kraftigt berusade i sådana situationer. Men det är tveksamt om det leder till att fler utpekade gärningsmän kan åtalas. Bevisproblemen är fortfarande lika stora, eftersom den utsatta kvinnan i de här situationerna ofta har mycket svårt att redogöra för vad som faktiskt hände, om hon var medvetslös eller åtminstone har kraftiga minnesluckor. Några andra vittnen finns sällan.