Sverige

Alla skjutna vargar i gott skick

Alla de 27 vargar som skickades in till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) efter vargjakten har obducerats.

De preliminära resultaten visar att vargarna var normalt utvecklade.

"Det var få skador, missbildningar och sjukliga förändringar som vi fann vid undersökningarna men det är för tidigt att göra en slutlig bedömning av de observationer vi gjort", säger SVA:s rovdjurssamordnare Arne Söderberg i ett pressmeddelande.

SVA har undersökt 15 honor och 12 hanar.