Sverige

Antalet vilda djur har halverats på 40 år

Foto: Steffen Schmidt/AP

Till följd av mänsklighetens exploatering av djur och natur har populationen hos över 3 000 djurarter halverats sedan 1970, enligt en ny rapport från Världsnaturfonden.

Orsakerna är jakt, fiske och förlorad livsmiljö för de aktuella arterna – detta samtidigt som mänskligheten nästan fördubblats under samma period.

Från 1970 till 2010 föll de land- och havsbaserade djuren i studien med 39 procent, medan sötvattensdjuren sjönk med 76 procent.