Åtta miljoner för mycket till skolor

Uppdaterad 2012-12-17 18:11. Publicerad 2012-12-17 12:48

  • Skriv ut
  • Öka textstorlekMinska textstorlek
  • Rätta artikeln

En ny granskning visar att riksinternatskolorna Sigtuna, Lundsberg och Grenna de senaste åren tagit emot mångmiljonbidrag de inte hade rätt till. Skolverket överväger nu att polisanmäla skolorna.

En ny granskning visar att riksinternatskolorna Sigtuna, Lundsberg och Grenna de senaste åren tagit emot mångmiljonbidrag de inte hade rätt till. Skolverket överväger nu att polisanmäla skolorna.

I våras rapporterade SVT:s Uppdrag granskning om misstänkt bidragsfusk vid de tre skolorna. Det ledde till att Skolverket efter egen granskning drog tillbaka drygt fyra miljoner kronor från skolorna i år. Nu visar den kontroll myndigheten låtit göra att ytterligare åtta miljoner kronor betalats ut på felaktiga grunder åren 2007—2011.

Men det kan det handla om avsevärt större belopp, enligt Ernst & Young som utfört kontrollen.

Statsbidraget på 138.000 kronor per elev och år betalas ut i de fall elevens båda föräldrar bor utomlands. Men skolorna har tidigare hävdat att Skolverket varit otydligt med vad regelverket egentligen säger, och uppfattat det som att det räckt med att en förälder bor utomlands.

– Jag tycker att vi har varit tydliga. Och i underlaget finns ju grova fel, som dubbelfakturering och att bidrag betalats ut trots att båda vårdnadshavarna varit bosatta i Sverige, säger enhetschef Joakim Feldt.

Skolverket ska nu analysera rapporten innan beslut fattas om polisanmälan. Skolorna kommenterar att de följt de direktiv som gavs, att de utgått från att föräldrarna lämnat korrekta uppgifter och att dubbelfaktureringarna är missar som korrigerats.

Utbildningsminister Jan Björklunds statssekreterare Bertil Östberg tycker att de nya uppgifterna är "upprörande". Men nästa år kan hela regelverket ändras. Frågan utreds som bäst på departementet.

– Vår utgångspunkt är att riksinternatskolorna ska jämställas med vanliga fristående skolor. Det som framkommer nu understryker ytterligare behovet av en översyn, säger Östberg.

Det handlar dels om riksinternatskolornas unika rätt att ta ut avgift för studierna, dels skolornas särskilda statsbidrag – som indirekt går till föräldrarna i form av sänkta avgifter.

– De allra flesta barn som har föräldrar som jobbar utomlands går i internationella skolor utomlands som staten inte ger bidrag till, säger Bertil Östberg.

Tipsa via e-post

Mer från förstasidan

barnsjukhus
Foto:Henrik Montgomery/TT

Misstänktes för nyfödds död. Även åklagaren begick fel, slår JK fast. 31  6 tweets  25 rekommendationer  0 rekommendationer

Tvingades fly hatet. Överläkare Viveka Lindéns liv i spillror. 3460  237 tweets  3206 rekommendationer  17 rekommendationer

Utredning lades ned. Läkaren anmälde tre kolleger. 4  4 tweets  0 rekommendationer  0 rekommendationer

Hade glömt sin engelska. Arbetade som tennistränare i Uddevalla. 8  0 tweets  8 rekommendationer  0 rekommendationer

Webb-TV
Erik den heliges relikskrin öppnas i Uppsala domkyrka

Relikskrinet med Sveriges nationalhelgon öppnades i Uppsala. Se webb-tv. 13  4 tweets  9 rekommendationer  0 rekommendationer

Annons:

S-kommunalråd i blogg: De transporteras i ”fina Mercedes och BMW”. 108  58 tweets  50 rekommendationer  0 rekommendationer

Annons:
Annons: