Mitt DN
logo-woman
välkommen
Vill du göra adressändring, göra uppehåll eller anmäla utebliven tidning?
Mina bokmärken
Skribenter jag följer
Mina bokmärken
Det är lite ensamt här inne

Klicka på bokmärkessymbolen vid artikeln för att spara i denna lista

Ta bort markerade
Avbryt
Vill du ta bort markerade bokmärken?
Avbryt
DN granskar skolan

Betyget: De klarar inte kraven

Bokmärk artikel

Illustration: Johan Andersson

  • Skriv ut
  • Öka textstorlekMinska textstorlek
  • Rätta artikeln

Läsarreaktioner

  • 0
  • 0
  • 0

Skolinspektionens ord om punkterna

Åtgärdsprogram till elever

”Om det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås ser rektor till att behovet skyndsamt utreds och att beslut om åtgärdsprogram fattas.”

Information till föräldrar

”Eleven och elevens vårdnadshavare informeras fortlöpande om elevens kunskapsmässiga och sociala utveckling.”

Mobbning

”Vid skolan bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av elever.”

Kvalitetsarbete

”Rektorn ansvarar för skolans resultat och för att det bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete vid skolenheten samt omsätter resultaten i åtgärder för att uppfylla de nationella målen.”

Särskilt stöd

”Särskilt stöd ges i den omfattning och på det sätt eleverna behöver och har rätt till.”

Så görs granskningen

Skolinspektionen granskar regelbundet alla skolor i Sverige för att se till att de följer lagar, regler och läroplaner.

Inspektörerna besöker alla skolor, granskar betygsstatistik och dokument. De intervjuar elever, rektorer och lärare. Inför besöken får elever och föräldrar besvara enkäter.

Även året dessförinnan fick över 90 procent av skolorna anmärkningar. Skolinspektionen följer en checklista och en skola kan få kritik på flera punkter. Skolorna i ovanstående sammanställning har fått nio eller fler anmärkningar.

Grundskolorna i Sverige håller inte måttet. Förra året gjorde Skolinspektionen kontroller på 745 skolor och 715 fick bakläxa. En av de vanligaste bristerna är att föräldrar inte får information om barnens utveckling. I dag fortsätter DN:s granskning av den svenska skolan.

Grundskolorna i Sverige håller inte måttet. Förra året gjorde Skolinspektionen kontroller på 745 skolor och 715 fick bakläxa. En av de vanligaste bristerna är att föräldrar inte får information om barnens utveckling. I dag fortsätter DN:s granskning av den svenska skolan.

Nästan samtliga grundskolor, 96 procent, fick underkänt i Skolinspektionens kontroller förra året.

– Skolan är en komplex verksamhet med många aspekter att titta på, men det är allvarligt att så här många skolor inte lever upp till kraven, säger Peter Ekborg, avdelningschef på Skolinspektionen.

Annons:

DN har granskat samtliga inspektioner (så kallad regelbunden tillsyn) som myndigheten genomförde år 2012. Två tredjedelar av skolorna fick kritik för att eleverna och elevernas föräldrar inte informerades fortlöpande om barnets kunskapsmässiga och sociala utveckling. Resultatet är nedslående, anser Skolinspektionen.

– Det är en oerhört viktig fråga. Det är en fråga som forskningen pekar ut som en av de mest centrala framgångsfaktorerna på skolan, det vill säga att den formativa bedömningen fungerar väl. Att läraren lyckas förmedla en bild av hur eleverna ska kunna utvecklas till en högre nivå i kunskaperna. Vi ser stora brister i de skriftliga omdömena, säger Peter Ekborg.

Enligt lagen ska alla elever få individuella utvecklingsplaner. Vid utvecklingssamtalen med föräldrarna ska läraren framföra vilka insatser som behövs för att eleven ska nå sina mål. Insatserna ska vara framåtsyftande.

Men det är långt ifrån alltid som föräldrarna över huvud taget får information om elevernas utveckling – och ibland tar det lång tid.

– Den faktiska konsekvensen är att det finns en risk att elever får vänta på att få sina stödbehov uppfyllda eller att i värsta fall inte alls få dem uppfyllda. Det är ett väldigt viktigt område, säger Peter Ekborg.

Två tredjedelar av skolorna fick kritik förra året för att elever som halkar efter i skolan inte får stöd. Om det befaras att en elev inte kommer att nå kunskapskraven ska rektorn enligt lagen se till att behovet av stöd utreds snarast och att beslut om åtgärdsprogram fattas.

Annons:

– Det kan handla om att det på en skola saknas strukturer för hur informationen från lärare till rektor ser ut. Det är rektor som ska ta tag i och utreda frågan. Vi ser ofta att sådana strukturer inte finns, säger Peter Ekborg.

Ni kritiserar så många skolor. Kan man få kritik för vad som helst, till exempel om ett papper sitter i fel pärm?

– Min upplevelse är inte att vi är för hårda. Lagstiftaren har hårda krav. Vissa typer av dokument är viktiga, till exempel en plan mot kränkande behandling. Jag skulle säga så här: du ser inte en skola med många brister som fortfarande är en väldigt bra verksamhet, säger Peter Ekborg.

Men det finns även kritik mot myndighetens inspektioner. Hällefors friskola i Vännäs kommun fick anmärkningar på många punkter förra året. Rektorn Inger Sjöström tycker att Skolinspektionen tittade för mycket på dokumentation.

– Jag måste säga att jag inte riktigt håller med Skolinspektionen om att vi har så många brister som de påpekade. Jag tycker att vi har skött oss bra, säger hon.

Mellan 2010 och 2015 granskar Skolinspektionen alla landets skolor. Det är svårt att dra slutsatser om vilken typ av skola som får mest kritik och om det finns skillnader mellan olika delar av landet. Skolinspektionens tillsynsbesök görs nämligen kommunvis och koncernvis och förra året fick många Stockholmskommuner besök.
När DN konfronterar rektorer på skolor med många anmärkningar ser vi ett mönster. Personalomsättningen av rektorer är på många håll enorm. En stor del av skolorna vi ringer till har haft uppemot fem rektorer de senaste åren.

Maria Elementarskolan i Stockholm fick underkänt, bland annat för att man gav eleverna högre betyg än vad de var värda och för att eleverna kränks av personalen. Nuvarande rektor, Rick von Alten, är en i raden av flera rektorer de senaste åren. Han känner inte alls till vad som har hänt.

– Jag har ingen aning. Jag vill inte spekulera om varför det blev så här – jag är så ny på skolan, säger han.

På Jasminskolan i Norrköping var bristerna så allvarliga att Skolinspektionen tvingades stänga skolan. Trots att myndigheten riktade svidande kritik struntade skolan i att rätta till bristerna. Bland annat fick elever inte tillräckligt stöd i undervisningen.

Digital prenumeration

Mer från förstasidan

EUkom
EU:s migrationskommissionär Dimitris Avramopoulos. Foto:Magnus Hallgren

 EU:s migrationskommissionär: Ska omfördelas till andra EU-länder. 7  0 tweets  7 rekommendationer  0 rekommendationer

 Färre asylsökande senaste veckan. Även i Norge minskar antalet.

 Mordhot på asylboende ifrågasätts. Mobb skulle ha hotat kvinna. 50  0 tweets  50 rekommendationer  0 rekommendationer

kräksjuka
Foto:TT

 Så här skyddar du dig. Allt fler kommer nu att insjukna av viruset, som har en inkubationstid på mellan 12 och 48 timmar. 28  0 tweets  28 rekommendationer  0 rekommendationer

esk-1000
Foto:DN/Bildbyrån

 Johan Esk: Fruktar att svenska vallare snart åker omkring i andras västar. 4  0 tweets  4 rekommendationer  0 rekommendationer

Annons:

 Åtta skadades i branden. Samtliga lägenheter i bostaden är rökskadade. 68  0 tweets  68 rekommendationer  0 rekommendationer

brandpuff
Foto:DN
20151130_COP21_lofven_pre_6
Mehdi Chebil/DN

 På klimatmötet i Paris. ”Det blir svårt, men man måste vara positiv.” 90  0 tweets  90 rekommendationer  0 rekommendationer

 DN:s huvudledare den 1 december: Teknik kan slå klimatpolitik.

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons: