Sverige

Fler patienter än vårdplatser

Foto: Bertil Ericson / Scanpix
Ny rapport visar att det finns fler patienter än vårdplatser på samtliga sjukhus i Sverige. Värst drabbat är landstinget Gävleborg.

Samtliga sjukhus hade i januari fler patienter än vårdplatser enligt en ny rapport från Sveriges kommuner och landsting, SKL, rapporterar Ekot. Som en följd av överbeläggningarna har både Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen lagt miljonviten på landstingen.

För perioden januari-februari är det landstinget Gävleborg som haft störst problem med överbeläggningar, följt av Västmanland och Västerbotten. Lägst antal finns i Dalarna och Jönköping.

I rapporten redovisas även statistik över hur många patienter som lagts in på fel vårdavdelning till följd av platsbrist, där toppar Gotland och Halland listan. Dock vill SKL framhålla att siffrorna inte är helt jämförbara mellan landstingen eftersom de kan ha mätt på olika sätt.