Framtida hot för svåra för Sverige

Bild 1 av 4
Översvämningar. Konsekvenserna kan bli smittspridning och föroreningar. Riskerna är stora i bland annat Uppsala och längs Mälaren. Foto: Paul Madej / Scanpix
Stormar. Ett av de värsta scenarierna är en storm i kombination med nederbörd som skapar isbildning på mark, byggnader och elledningar. I stormen "Gudrun" är 2005 omkom 18 personer. Foto: Drago Prvulovic / Scanpix
Solstormar. Solstormar kan leda till stora problem med elnäten. Begreppet är ett samlingsnamn för två typer av "rymdväder". USA:s rymdstyrelse Nasa tror att solstormar blir allt vanligare. Foto: AFP/NASA / Scanpix
Smittsamma sjukdomar. Det finns sjukdomar som smittar mellan djur och människor, så kallade zoonoser. Omkring en tredjedel av världens dåvarande befolkning insjuknade i spanska sjukan år 1918-1920. 20-50 miljoner människor dog. Foto: Jan Düsing / Scanpix
  • Skriv ut
  • Öka textstorlekMinska textstorlek
  • Rätta artikeln

Läsarreaktioner

Omfattande översvämningar, smittsamma sjukdomar och solstormar som slår ut elsystem. Sverige har för första gången sammanställt en lista över mardrömssituationer som kan hota vårt samhälle i framtiden.

Omfattande översvämningar, smittsamma sjukdomar och solstormar som slår ut elsystem. Sverige har för första gången sammanställt en lista över mardrömssituationer som kan hota vårt samhälle i framtiden.

Stormen Dagmar hade knappt hunnit bedarra innan nästa oväder drog in under gårdagen. Konsekvenserna i Norrland är fortfarande svåra att överblicka, men elbolagen räknar med en miljardnota.

I framtiden kan det uppstå betydligt värre naturkatastrofer som kan få allvarliga följder för samhället. Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) har gjort en stor kartläggning och identifierat 24 riskområden, varav nio är direkt kopplade till händelser i naturen.

Annons:

– Det är risker som skulle kunna få väldigt allvarliga konsekvenser. Dessa kan leda till situationer som Sverige skulle ha svårt att hantera utan stöd från andra medlemsstater inom EU, säger Johanna Enberg, handläggare på MSB.

På senare år har omfattande övningar gjorts för att förbereda samhället inför en eventuell katastrof. Ett av hoten är solstormar, ett slags ”rymdoväder” som kan störa ut kraftledningar och elsystem. Vid stora utbrott på solen slungas plasmamoln bestående av laddade partiklar ut. Om plasmamolnet träffar jorden kan energi från dess magnetfält överföras till jordens magnetosfär och få allvarliga följder. I ett scenario som lyfts fram skulle 200 000 svenska hushåll kunna bli utan ström.

– Nasa tror att solen är på väg in i en mer aktiv fas. Solstormar kommer att bli vanligare, även om det är mindre sannolikt att det inträffar, säger Johanna Enberg.

MSB ser även risker med större översvämningar som i snitt drabbar Sverige vart femte år. I Mälaren skulle konsekvensen kunna bli läckage av föroreningar i industriområden som i sin tur kan påverka vattenförsörjningen för många människor. Översvämningar innebär även en ökad risk för spridning av smittor.

I arbetet med rapporten ”24 riskområden för svensk krisberedskap”, som blev klar för några veckor sedan, har MSB samarbetat med 46 svenska myndigheter som lämnat in risk- och sårbarhetsanalyser. Undersökningen har gjorts på uppdrag av regeringen och avsikten är att alla EU-länder ska genomföra liknande granskningar.

– Det är första gången vi har sammanställt detta på nationell nivå. Myndigheter och kommuner har gjort sammanställningar inom sitt respektive område, men det är först nu vi har ett helhetsgrepp, säger Johanna Enberg.

Vilket hot är mest allvarligt?

– Man kan inte säga att en viss risk är mer allvarlig än någon annan. En storm kan vara allvarlig inom ett mindre område i Sverige, utan att det händer så mycket. Stormen Gudrun däremot var en allvarlig storm över ett stort område och fick stora konsekvenser.

Många hot handlar om katastrofer som inte orsakas av naturfenomen. Vänern, Vättern och Mälaren är råvattentäkter som försörjer en stor del av Sveriges befolkning. Dessa vattenområden har också omfattande sjötrafik med kemikalie- och petroleumtransporter, vilket vid en olycka kan medföra att folk blir utan dricksvatten.

Enligt MSB måste risken för att det i Sverige kan inträffa terrorattentat ”tas på allvar”.

0 . Per sida:

Andra har läst

Digital prenumeration

Mer från förstasidan

vagar_500
Foto:TT

 Vägarna och dagarna du bör undvika. Trafiken i helgerna är särskilt farlig.

Var firar du jul i år?

MaddeChris500
Foto: Anders Wiklund/TT

 Bildspel: Söta småsessor. Prinsessan Madeleine och Chris väntar barn. 358  10 tweets  348 rekommendationer  0 rekommendationer

estelle_14485
Foto:Hovet

 Se den kungliga julhälsningen från Haga slott. Estelle klär granen – och gömmer sig under kudde. 7  3 tweets  4 rekommendationer  0 rekommendationer

 Ny sökfunktion på Facebook. Har du glömt dina pinsamma statusuppdateringar? Facebook minns.

facebook_144102
Foto:Alamy
Annons:
nutidstestet_500
Foto:Henrik Montgomery/TT

Har du hängt med i veckans nyhetsflöde?  Gör veckans Nutidstest här. 25  4 tweets  21 rekommendationer  0 rekommendationer

is_144102
Foto:AP

 Reportrar under täckmantel avslöjade rekrytering. Pengar slussas på mötesplatser.

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Spara 498 kr!

 Läs DN digitalt – var, när och hur du vill.
Annons:
Annons:
Annons:
Annons: