Sverige

Höga halter tungmetaller i Skåne

Rekordhöga halter av bly och kadmium har hittats i brunnsvatten i Höör, rapporterar SR Ekot.

Halterna har naturliga orsaker, säger Peter Dahlqvist vid Sveriges geologiska undersökning (SGU), som gjort undersökningen

– Troligen är det så att det från början kommer från berggrunden.

SGU rekommenderar nu mätningar i flera skånska kommuner och även i trakterna kring Östersund, Linköping och Mönsterås som har liknande bergarter.