Sverige

KI:s avgående rektor ska inte utse Nobelpristagare

Karolinska institutets avgående rektor Anders Hamsten kommer framöver inte att delta i Nobelförsamlingens arbete med att utse Nobelpristagare i fysiologi eller medicin. 

– Han kommer på egen begäran att inte delta i Nobelprisarbetet inom Nobelförsamlingen. Men frågan om att avgå från Nobelförsamlingen är hans eget beslut. Enligt de stadgar som finns för Nobelförsamlingen så äger Nobelförsamlingen inte rätt att avkilja medlemmar. Det är upp till medlemmen själv att ta ett sådant beslut, säger Thomas Perlmann, ordförande i Nobelkommittén, till DN. 

Anders Hamsten meddelade Nobelförsamlingen sin begäran på fredagen. Även dekanus Hans-Gustaf Ljunggren, Urban Lendahl och Katarina Le Blanc meddelar att de på egen begäran avstår från att medverka i Nobelförsamlingens arbete under den tid som utredning pågår i Macchiariniärendet.

Beslutet togs eftersom alla fyra kommer att omfattas av utredningen och av omsorg om Nobelprisarbetets integritet, enligt Nobelförsamlingen.

Urban Lendahl har tidigare meddelat att han avgår som sekreterare i Nobelförsamlingen vid samt Nobelkommittén för Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Läs mer: Manipulerade bilder fick rektorn att gå

Nobelförsamlingen består av 50 valda ledamöter som är professorer vid Karolinska Institutet.