Sverige

KVA agerar i Macchiarini-affären

Den inflammerade härvan kring den italienska kirurgen Paolo Macchiarini får nu KVA, Kungliga vetenskapsakademien, att agera.

Akademin kräver att den tidigare utredningen om forskningsfusk återupptas och förs över från Karolinska institutet till Centrala etikprövningsnämnden.

I ett pressmeddelande skriver man att det är av största betydelse att ärendet avgörs på ett sätt som ”återskapar förtroendet för medicinsk forskning”.

Macchiarini-ärendet visar också, enligt KVA, att gränsdragningen mellan klinisk forskning och avancerad sjukvård behöver göras tydligare. Därför tillsätter man en utredning tillsammans med Svenska Läkaresällskapet som får i uppdrag att gå igenom dessa frågor.

KVA vill också att rapporten i tidskriften The Lancet 2011 om den första operationen med konstgjord luftstrupe kompletteras med uppgiften att patienten avlidit.