Många läkare jobbar sjukt mycket övertid

  • Skriv ut
  • Öka textstorlekMinska textstorlek
  • Rätta artikeln

Läsarreaktioner

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Fakta

Andra yrken har strängare krav på vila
Arbetstidslagen (atl) medger 200 timmars övertid under ett år. EG:s arbetstidsdirektiv innebär minst elva timmars dygnsvila och en genomsnittlig arbetsvecka på 48 timmar.
Läkarna kan även tjänstgöra vid jourer nätter och helger. All aktiv arbetstid under jouren räknas som övertid.

Atl:s gräns på 200 timmars övertid kan sättas ur spel om arbetsgivare och fack kommer överens om ett högre tak.

Andra yrkesgrupper och branscher har betydligt strängare krav på vila efter ett visst antal timmars arbete än sjukvården.

Källa: Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Arbetsmiljöverket.

Läkare arbetar systematiskt mer än vad som är tillåtet enligt arbetstidslagen, visar en granskning som DN gjort. ”De långa arbetspassen innebär en risk för patienterna”, säger Johan Carlson, chef för Socialstyrelsens tillsynsenhet.

Läkare arbetar systematiskt mer än vad som är tillåtet enligt arbetstidslagen, visar en granskning som DN gjort. ”De långa arbetspassen innebär en risk för patienterna”, säger Johan Carlson, chef för Socialstyrelsens tillsynsenhet.

Fler än 800 läkare hade förra året mer övertid än de 200 timmar arbetstidslagen (atl) medger, visar DN:s granskning av 20 landsting och vårdregioner. Vårdgivarna utnyttjar rätten att sätta atl ur spel med hjälp av kollektivavtalet. Rekordet innehas av en 65-årig barnläkare vid Lunds universitetssjukhus som nådde upp i 840 timmars övertid under 2008. Det motsvarar mer än fem månaders normal arbetstid.

– Det låter extremt, säger Johan Carlson.

Annons:

Den skånska överläkaren är inte ensam. Mer än 150 läkare hade mer än 400 timmars övertid förra året. Av dessa hade 30 arbetat minst 600 timmar utöver sin ordinarie arbetstid och några enstaka mer än 700, alltså motsvarande mer än fyra månaders heltidsarbete.

– Var och en förstår att det här är en risksituation. Omdömet grumlas naturligtvis om man är uttröttad. Risken är att man tar felaktiga beslut och gör felaktiga bedömningar, säger Johan Carlson.

Det största problemet är de långa arbetspassen, enligt Socialstyrelsen. Det är inte ovanligt att läkare arbetar mer än 24 timmar i sträck, utan vila. Det strider mot EU:s arbetsdirektiv, som bland annat innebär att alla anställda ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila inom en 24-timmarsperiod.

Professor Torbjörn Åkerstedt vid Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet och Karolinska institutet säger att varken arbetsgivare eller -tagare är intresserade av att gräva i arbetstidsfrågan. För läkarna är övertid lönsamt, för arbetsgivarna kan den lösa bemanningsproblem.

Att inte fler misstag som orsakats av trötthet och långa arbetspass uppmärksammats beror på att problemet inte granskats i Sverige.

– Det finns ingen svensk undersökning. Den amerikanska som gjordes visar att riskerna för misstag i vården var betydligt fler vid pass utan vila jämfört med när läkarna fick sova vid bestämda tider i sex timmar, säger Torbjörn Åkerstedt.

Men trots att läkare som jobbat långa arbetspass antas begå fler misstag som orsakats av trötthet så finns det förhållandevis få anmälningar om detta.

– Det kan vara så att man inte vill flagga med det, säger Johan Carlson.

Det kan bli aktuellt för Socialstyrelsen att granska läkarnas övertid.

– Vi är bekymrade om vissa individer har mycket övertid och väldigt långa pass.

Att rutinmässigt bryta mot atl eller de avstegsavtal man slutit med facket gör de flesta landsting år efter år. I flera fall har landstinget då fått betala skadestånd för läkarnas övertid, ibland rör det sig om miljonbelopp. Landstinget i Västmanland tvingades förra året att betala mer än 1,6 miljoner i skadestånd. 2007 betalade landstinget i Norrbotten 1,4 miljoner i skadestånd.

Eva Nilsson Bågenholm är ordförande för Sveriges läkarförbund.

– Risken är att patienten får träffa en trött doktor, och en trött doktor är inte lika bra som en pigg, säger hon.

Eva Nilsson Bågenholm säger att en stor del av läkarnas övertid bygger på läkarnas jourtjänstgöring. Västerbottens läns landsting vägrar att lämna ut uppgifter om läkarnas övertider, men uppger att man inte betalat skadestånd under den aktuella perioden.

Fotnot: Stockholms läns landsting uppgav på DN:s fråga att 153 läkare hade en nettoövertid på mer än 200 timmar. Landstinget tog sedan tillbaka uppgiften och säger att det inte finns någon samlad bild av övertiden.

Andra har läst

Digital prenumeration

Mer från förstasidan

IS-Sajida-al-Rishawi-500
Foto:AP

 Jordanien förhandlar med terrorgruppen. Redo frige dödsdömd jihadist. 1  1 tweets  0 rekommendationer  0 rekommendationer

 Därför kräver IS att kvinnan släpps. ”Vår fängslade syster.” 4  3 tweets  1 rekommendationer  0 rekommendationer

Mamma-japan-IS-144
Foto:AP

 Fånge hos IS. Terrorgruppen har hotat med att döda den japanske journalisten under onsdagen. 3  3 tweets  0 rekommendationer  0 rekommendationer

Tusenlappar-el-500
Foto:TT, Fotograferna Holmberg

 Så går du till väga. Möjligt att få med sig historiskt låga priset till 2020.

Lundell-244
Foto:TT

 Rocksångaren bloggar. Skriver att en Aftonbladetjournalist är ”Hitler” och en har ”kapat” hans efternamn. 179  23 tweets  155 rekommendationer  1 rekommendationer

Annons:

 Helt utraderad i detaljplanen. Trots att Stockholms stad lovat att öppna området för allmänheten. 43  10 tweets  33 rekommendationer  0 rekommendationer

villa_144102
Foto:Johan Fredriksson
Hemtjansten-500
Foto:Anette Nantell/DN

 Pressat schema. Hemtjänstpersonal får betala parkeringen själva. 805  34 tweets  768 rekommendationer  3 rekommendationer

Lotta-Edholm-144
Foto:TT

 Lotta Edholm (FP) sågar förslaget. ”Struntar i de anställdas arbetsvillkor.” 3  1 tweets  2 rekommendationer  0 rekommendationer

 V-politikers lösning: Cykla eller promenera i stället för att leta p-plats. 85  9 tweets  76 rekommendationer  0 rekommendationer

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons: