Många läkare jobbar sjukt mycket övertid

  • Skriv ut
  • Öka textstorlekMinska textstorlek
  • Rätta artikeln

Läsarreaktioner

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Fakta

Andra yrken har strängare krav på vila
Arbetstidslagen (atl) medger 200 timmars övertid under ett år. EG:s arbetstidsdirektiv innebär minst elva timmars dygnsvila och en genomsnittlig arbetsvecka på 48 timmar.
Läkarna kan även tjänstgöra vid jourer nätter och helger. All aktiv arbetstid under jouren räknas som övertid.

Atl:s gräns på 200 timmars övertid kan sättas ur spel om arbetsgivare och fack kommer överens om ett högre tak.

Andra yrkesgrupper och branscher har betydligt strängare krav på vila efter ett visst antal timmars arbete än sjukvården.

Källa: Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Arbetsmiljöverket.

Läkare arbetar systematiskt mer än vad som är tillåtet enligt arbetstidslagen, visar en granskning som DN gjort. ”De långa arbetspassen innebär en risk för patienterna”, säger Johan Carlson, chef för Socialstyrelsens tillsynsenhet.

Läkare arbetar systematiskt mer än vad som är tillåtet enligt arbetstidslagen, visar en granskning som DN gjort. ”De långa arbetspassen innebär en risk för patienterna”, säger Johan Carlson, chef för Socialstyrelsens tillsynsenhet.

Fler än 800 läkare hade förra året mer övertid än de 200 timmar arbetstidslagen (atl) medger, visar DN:s granskning av 20 landsting och vårdregioner. Vårdgivarna utnyttjar rätten att sätta atl ur spel med hjälp av kollektivavtalet. Rekordet innehas av en 65-årig barnläkare vid Lunds universitetssjukhus som nådde upp i 840 timmars övertid under 2008. Det motsvarar mer än fem månaders normal arbetstid.

– Det låter extremt, säger Johan Carlson.

Annons:

Den skånska överläkaren är inte ensam. Mer än 150 läkare hade mer än 400 timmars övertid förra året. Av dessa hade 30 arbetat minst 600 timmar utöver sin ordinarie arbetstid och några enstaka mer än 700, alltså motsvarande mer än fyra månaders heltidsarbete.

– Var och en förstår att det här är en risksituation. Omdömet grumlas naturligtvis om man är uttröttad. Risken är att man tar felaktiga beslut och gör felaktiga bedömningar, säger Johan Carlson.

Det största problemet är de långa arbetspassen, enligt Socialstyrelsen. Det är inte ovanligt att läkare arbetar mer än 24 timmar i sträck, utan vila. Det strider mot EU:s arbetsdirektiv, som bland annat innebär att alla anställda ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila inom en 24-timmarsperiod.

Professor Torbjörn Åkerstedt vid Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet och Karolinska institutet säger att varken arbetsgivare eller -tagare är intresserade av att gräva i arbetstidsfrågan. För läkarna är övertid lönsamt, för arbetsgivarna kan den lösa bemanningsproblem.

Att inte fler misstag som orsakats av trötthet och långa arbetspass uppmärksammats beror på att problemet inte granskats i Sverige.

– Det finns ingen svensk undersökning. Den amerikanska som gjordes visar att riskerna för misstag i vården var betydligt fler vid pass utan vila jämfört med när läkarna fick sova vid bestämda tider i sex timmar, säger Torbjörn Åkerstedt.

Men trots att läkare som jobbat långa arbetspass antas begå fler misstag som orsakats av trötthet så finns det förhållandevis få anmälningar om detta.

– Det kan vara så att man inte vill flagga med det, säger Johan Carlson.

Det kan bli aktuellt för Socialstyrelsen att granska läkarnas övertid.

– Vi är bekymrade om vissa individer har mycket övertid och väldigt långa pass.

Att rutinmässigt bryta mot atl eller de avstegsavtal man slutit med facket gör de flesta landsting år efter år. I flera fall har landstinget då fått betala skadestånd för läkarnas övertid, ibland rör det sig om miljonbelopp. Landstinget i Västmanland tvingades förra året att betala mer än 1,6 miljoner i skadestånd. 2007 betalade landstinget i Norrbotten 1,4 miljoner i skadestånd.

Eva Nilsson Bågenholm är ordförande för Sveriges läkarförbund.

– Risken är att patienten får träffa en trött doktor, och en trött doktor är inte lika bra som en pigg, säger hon.

Eva Nilsson Bågenholm säger att en stor del av läkarnas övertid bygger på läkarnas jourtjänstgöring. Västerbottens läns landsting vägrar att lämna ut uppgifter om läkarnas övertider, men uppger att man inte betalat skadestånd under den aktuella perioden.

Fotnot: Stockholms läns landsting uppgav på DN:s fråga att 153 läkare hade en nettoövertid på mer än 200 timmar. Landstinget tog sedan tillbaka uppgiften och säger att det inte finns någon samlad bild av övertiden.

Digital prenumeration

Mer från förstasidan

NYPUFFwozniak
Foto:Linus Larsson

 Träffade DN. Steve Wozniak grundade Apple med Steve Jobs. 103  43 tweets  59 rekommendationer  1 rekommendationer

DKflagga
Foto:TT

 Beslut i Folketinget. Den hårdare skrivningen i lagtexten är en framgång för djurrättsaktivister. 19  4 tweets  15 rekommendationer  0 rekommendationer

Manniskosmugglare-1000
Foto:AP

 Italiensk polis: Förvånande hur lätt de rör sig inom svenska banker. 283  55 tweets  227 rekommendationer  1 rekommendationer

 Krönikör vill se stridsfartyg. ”Visa mig bilder på kistor och flytande kroppar i havet. Jag bryr mig inte.” 483  34 tweets  448 rekommendationer  1 rekommendationer

Katie-Hopkins-288
Foto:Alamy
Annons:

 Beslut fattas på måndag. Totalt har 24 personärenden utretts. 5  3 tweets  2 rekommendationer  0 rekommendationer

 Åkesson fortfarande osynlig. Oklart om han deltar i Almedalsveckan. 6  6 tweets  0 rekommendationer  0 rekommendationer

Annons:
Annons:

Så får du DN:s flash

 Missa inga nyheter. DN:s app ger dig senaste nytt.
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons: