Sverige

MSB vill se särskilt anslag vid kris

Svensk krisberedskap borde ha ett samlat regelverk – och få mer pengar vid särskilt allvarliga händelser, skriver Myndigheten för samhällsskydd (MSB) till regeringen.

MSB vill att regeringen för att stärka samhällets krisberedskap ska samordna alla regelverk och hjälpa de inblandade myndigheterna finansiellt med ett ”operativt anslag”, enligt ett utkast till en slutrapport som Svenska Dagbladet har tagit del av.

Bakgrunden är bristande samordning och resurser vid bland annat den stora skogsbranden i Västmanland 2014.

I mars ska den slutgiltiga rapporten lämnas till regeringen, skriver SvD.