Mitt DN
logo-woman
välkommen
Vill du göra adressändring, göra uppehåll eller anmäla utebliven tidning?
Mina bokmärken
Skribenter jag följer
Mina bokmärken
Det är lite ensamt här inne

Klicka på bokmärkessymbolen vid artikeln för att spara i denna lista

Ta bort markerade
Avbryt
Vill du ta bort markerade bokmärken?
Avbryt
DC 3:an

Nedskjutna DC 3:an återfunnen

Bokmärk artikel
  • Skriv ut
  • Öka textstorlekMinska textstorlek
  • Rätta artikeln

Läsarreaktioner

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

51 års letande är över. Efter tre års forskning och dykningar från fartyget "Triad" har ett sökarteam hittat den nedskjutna DC 3:an i Östersjön. DC 3:an utförde signalspaning mot Sovjet.

51 års letande är över. Efter tre års forskning och dykningar från fartyget "Triad" har ett sökarteam hittat den nedskjutna DC 3:an i Östersjön. DC 3:an utförde signalspaning mot Sovjet.

- Jag känner stor lättnad att planet äntligen är återfunnet, säger ÖB Johan Hederstedt. Den försvunna DC 3:an är ett kvarlevande trauma från det kalla kriget. Förhoppningsvis får vi nu den slutliga lösningen.

De första meddelandena om att DC 3:an hittats möttes med skepsis. Det har påståtts så många gånger förr. Men till sist stod det klart: det är faktiskt resterna av den sedan år 1952 spårlöst försvunna DC 3:an som nu har hittats något tjugotal sjömil öster om Gotska Sandön.
Planet försvann med åtta mans besättning den 13 juni 1952. Tre dagar senare sköt Sovjet ned en Catalina, som letade efter det försvunna planet. Sverige protesterade mot nedskjutningen och frågade om Sovjet även skjutit ned DC 3:an. Sovjet protesterade mot att svenska plan kränkte Sovjets gräns, det var därför Catalinan beskjutits enligt Sovjet, som inte sa någonting om DC 3:an.

Annons:

Händelserna väckte naturligtvis en våldsam opinionsstorm i Sverige. DC 3:an tränade navigering, sa försvarsstaben.

Men detta obegripliga sovjetiska överfall på ett oskyldigt halvcivilt och obeväpnat flygplan kom med åren att symbolisera något helt annat. Bit för bit kröp en helt annan version fram. DC 3:an bedrev avancerad signalspaning mot Sovjets nybyggda radarstationer längs den baltiska kusten. Uppgifterna lämnades till britterna som gav innehållet vidare till USA.

Det ingick i USA:s och Natos krigsplanläggningen mot Sovjet. Spionen Stig Wennerström hade berättat för ryssarna vad DC 3:an egentligen sysslade med. Sovjet gav igen för det svenska spelet under täcket med Nato.
Denna obehagliga sanning kom fram mycket långsamt under trettio års tid med början från omkring 1970. Först 1991 erkände Sovjet att de skjutit ned planet över internationellt vatten. Men fortfarande var planet borta. Det förekom ymniga spekulationer om att det tvingats ner i Sovjet och att besättningen fanns i fångläger.
Kombinationen av svenskt dåligt samvete över skumrask och spioneri parades med skulden över vad som hänt åtta unga svenska män.

- Det är ett av våra trauma från det kalla kriget. De som har funnit vraket har gjort ett lysande jobb, säger ÖB Johan Hederstedt.

- Vi ska dyka ner till vraket och undersöka vad som finns i det. Det handlar naturligtvis främst om kvarlevorna efter besättningen. Vi hoppas finna dem alla där. Det vore en stor lättnad för de efterlevande, säger ÖB.

Planet har hittats på internationellt vatten, men i den svenska ekonomiska zonen. Det är Ola Oskarsson som har ett företag som arbetar med att kartera svenska hamnar, samt "amatörforskarna" Anders Jallai, flygkapten vid SAS och historikern och dykaren Carl Douglas, som har funnit planet efter långt letande. De har ägnat 46 hela sökdagar under tre års tid från fartyget Triad, som med sonar och en sorts ljudradar letat igenom 711 kvadratkilometer. Den 16 juni skickade sökteamet ner en så kallad sjöuggla för att filma vraket. Det är en form av fjärrstyrd kamera som styrs via en kabel.

Försvaret har endast ägt åtta DC 3:or genom åren. Av dem är bara en försvunnen. Eftersom det nu funna planet har en nationalitesbeteckning som är förbehållen flygvapnet är saken tämligen klar. Dessutom syns på videobilder att vänster vinge är illa åtgången, den vinge som den ryska piloten berättat att han besköt innan planet försvann i molnen. Dessutom finns bilder på "bulor" på planet. Under dem satt antenner, nödvändiga för FRA:s signalspaning.

Eftersom planet inte ligger på svenskt vatten kan försvaret inte med våld hindra främmande från att dyka ner till vraket, enligt ÖB.
Därför kommer den exakta positionen att hemlighållas fram till dess försvaret går ut för att dyka ner och undersöka resterna av planet. Därefter får regeringen ta ställning till om planet ska bärgas eller inte, säger ÖB.

Sedan årtionden tillbaka har det rått strid om vad det var för sorts materiel som fanns inmonterad i planet. Värdelös överskottsmateriel, har FRA hävdat, som stod för signalspaningen och för det hemliga utbytet med Storbritannien och USA. Ett utbyte som FRA i det längsta förnekat. Den mest avancerade amerikanska utrustning som fanns då, har kritiker sagt. Får vi nu veta sanningen?

- Ja, lovar ÖB. Det finns ingen anledning att hemligstämpla dessa saker nu. Vad som hände då och vad för sorts materiel som användes, det är historia. Det ska bli skönt att få hela denna sak ur världen. Det är ett svart hål som vi vill bli av med.

Juridiskt sett är DC 3:an ett statsluftfartyg och tillhör försvarsmakten. Det är inte tillåtet att ta sig in i planet, men väl att filma det utifrån.

- Men vi har inte med sjöugglan sett några kvarlevor, vilket är ganska naturligt. De enda föremål vi funnit är vad vi tror är radioapparater som ligger just utanför planet. Fönstren går inte att se igenom.

Planet ligger på buken delvis nedsjunket i bottenslammet. Aluminiumplåten är välbevarad och endast några millimeter sediment har fallit över vraket där det ligger mer än hundra meter djupt.

Digital prenumeration

Mer från förstasidan

Flyktingar-EU-1000
Foto:AP

 Över 400.000 personer. Hemliga dokument som The Times tagit del av. 76  40 tweets  35 rekommendationer  1 rekommendationer

 Många skänker till privata insamlingar. Men gåvor till flyktingar kan hamna hos Kronofogden. 110  26 tweets  84 rekommendationer  0 rekommendationer

swish_288
Foto:TT
Rals-288
Foto:TT

Sverige kan snart få kilometerlånga tåg

 Den maximala längden för godståg förlängs. Och finns planer på att de kan bli ännu längre.

Annons:

 Poliser har varit på plats och medlat. I Heby nordväst om Uppsala. 11  5 tweets  5 rekommendationer  1 rekommendationer

polis-288
Foto:TT
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons: