Övergångsställen tas bort för ökad säkerhet

Publicerad 2005-12-04 21:09

  • Skriv ut
  • Öka textstorlekMinska textstorlek
  • Rätta artikeln

"SOLLEFTEÅ" Fotgängare har företräde vid övergångsställen, men eftersom bilisterna inte stannar väljer allt fler kommuner att måla över de vita ränderna i gatan. Sollefteå är en av de kommuner som går längst. Där ska 120 av 130 övergångsställen bort.

Fotgängare har företräde vid övergångsställen, men eftersom bilisterna inte stannar väljer allt fler kommuner att måla över de vita ränderna i gatan. Sollefteå är en av de kommuner som går längst. Där ska 120 av 130 övergångsställen bort.

Lunchflanörerna i korsningen Storgatan/Kungsgatan, Sollefteås innersta city, gör tummen ner för nytänkandet.

- Rena vansinnet. Hur ska folk veta vad som gäller? Det finns ju massor av virriga äldre som inte kommer att få veta om ändringen och det finns äldre som får halvspringa med sin rullator för att hinna över innan bilarna kommer, säger Stig Berg.

Sollefteå är inte ensamt om sina planer. Flera kommuner väljer att ta bort övergångsställen. Det handlar om trafiksäkerhet. I Sollefteå resonerar de ansvariga likadant.

- Gående får lämna företräde, det är den säkraste lösningen, summerar Anders Bäckström, planeringsingenjör i Sollefteå.

Den så kallade zebralagen från 2000 skulle tvinga bilisterna att stanna framför övergångsställena om en gående stod i begrepp att ta sig över.

Resultatet blev sådär. Dödsolyckorna minskade visserligen, från 25 per år till hälften, men antalet personskador och bilpåkörningar fördubblades. Runt 250 personer skadas nu varje år på ett övergångsställe, uppskattar Väg- och trafikforskningsinstitutet, VTI.

För att komma till rätta med problemet väljer många kommuner att måla över markeringarna vid övergångsställena. Då blir det inget tvivel om vad som gäller. DN träffar Elin Åkerstedt som drar sin dotter Elvira i barnvagn vid en övergångspassage, ett före detta övergångsställe.

- Jaha, jag trodde fortfarande att bilarna var tvungna att stanna, säger hon.

Innan zebralagen infördes stannade tre av tio bilister vid övergångsställen, därefter varannan.

Men det har också visat sig att många bilister ökar farten när de närmar sig ett övergångsställe, för att markera att de inte tänker stanna. Enligt uppgifter från Malmö kommun är det dubbelt så stor risk att bli påkörd vid ett övergångsställe jämfört med någon annanstans i trafikmiljön.

Det är svårt att förbigå det ironiska i jakten på förbättringar för fotgängare. Först kom övergångsstället till för att gående säkrare skulle kunna ta sig över gatan. Sedan tvingades bilisterna att stanna framför övergångsställena. Det skulle ytterligare förbättra säkerheten för fotgängarna. Nu målar man på bred front över övergångsställena - fortfarande med fotgängarnas förbättrade säkerhet i tanke. Tillbaka på ruta ett, alltså.

I Sollefteå har kommunen byggt refuger så att fotgängare som behöver mer tid på sig att ta sig över gatan ska kunna dela upp övergången i två etapper. Där efterlyses också mer ögonkontakt mellan de gående och bilisterna.

Dagny Mörk arbetar på handikapprojektet Bygg klokt:

- Hur ska man få ögonkontakt med en blind? Dessutom måste barn ha tydliga regler för vad som gäller. För barn, handikappade och äldre är det en stor försämring som håller på att genomföras, säger Mörk.

Elin Åkerstedt med sin barnvagn i gatuvimlet i Sollefteå tittar tillbaka på refugen halvvägs.

- Nä, jag skulle nog inte heller ha stannat där. Det känns inte säkert.

Övergånfsställena målas över enligt förslag från Vägverket, påpekar man från kommunhåll i Sollefteå. Vägverket har sagt att de övergångsställen som finns ska vara säkra, annars invaggas gångtrafikanterna i falsk säkerhet. Vägverket bygger sina slutsatser på en rapport från VTI.

Där slogs fast att antalet olyckor ökade efter zebralagens införande. Författare av VTI-rapporten var Hans Thulin:

- Övergångsställena kan göras säkrare och personligen tycker jag att de borde vara kvar, säger Thulin.

Tipsa via e-post
(Vad ar Twingly?)

Visar 1-10 (av totalt 1).

Mer från förstasidan

Bostadsrättspriserna på Manhattan närmar sig rekordnivåer. Fortsätter stiga.

Manhattan-144
Foto:AP
koppar500
Foto:Joakim Roos

Kostar hundratals miljoner. Trafikverket tar krafttag mot kopparstölder.

Annons:

Aktivera, logga in, läs! Du får tidningen digitalt i stället för i brevlådan. 33  15 tweets  17 rekommendationer  1 rekommendationer

Annons:
Annons: