Sverige

”Polisen måste ge information om återvändande jihadister”

Säpo och polisen behöver bli bättre på att dela med sig av information om återvändande jihadister, det anser Mona Sahlin, nationell samordnare mot våldsbejakande extremism, rapporterar SR:s Ekot.

Hon säger också att kommunerna måste få kunskap om vilka de här personerna är, så att de kan sätta in förebyggande åtgärder för att undvika att återvändarna rekryterar fler.

– Det är en stor risk att de som återvänder ses som hjältar. De kan bli förebilder som medvetet rekryterar andra. Då måste fler än polisen känna till vilka de här personerna är, för att också kunna vaccinera medborgarna och omgivningen mot det, säger Sahlin till Ekot.

Hittills har 126 personer återvänt till Sverige efter att ha varit anslutna till al-Qaidainspirerade grupper i Mellanöstern, men kommunerna får ofta inte veta vilka de är och var det bor, enligt Sahlin.

Säpo och Polismyndigheten pekar på att det finns sekretessbegränsningar som gör att de ibland inte kan dela med sig av information. Polisen lyfter också fram att den nya polisorganisationen är ansträngd.