Sverige

Regeringen behöver låna för att klara flyktingkrisen

02:09. Finansminister Magdalena Andersson (S) och justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) kommenterade idag Migrationsverkets prognos.

Regeringen kommer att behöva låna pengar för att hantera den pågående flyktingkrisen. Dessutom väntar besparingar på både sjukförsäkringen och på biståndet, meddelar finansminister Magdalena Andersson.

Migrationsverket räknar med att myndigheten behöver 29 miljarder kronor extra nästa år för att klara av flyktingmottagandet. Enligt finansminister Magdalena Andersson innebär det att regeringen både behöver låna och spara för att klara av kostnaderna. Kostnadsökningen kommer att få en tydlig påverkan på de offentliga finanserna.

– Nästa gång jag kommer med nya prognoser så kommer det att vara tydligt att det kommer att ta längre tid innan vi når balans och överskott i de offentliga finanserna, säger Magdalena Andersson.

Hon säger att pengarna som behövs till flyktingmottagandet kommer att tas fram dels genom besparingar och dels genom lån. Ytterligare avräkningar av biståndet kommer att ske, liksom besparingar på sjukförsäkringen. Hon vill inte spekulera i om det även kommer att krävas skattehöjningar.

Enligt finansministern kommer regeringen att värna områden som vård skola och omsorg samt jobbskapande åtgärder när man letar efter nya besparingar.

Läs också: Partiernas möte om flyktingar ställs in

Läs också: Därför flyr så många till Europa