Sverige

S föreslår förskola från två år

Foto: Scanpix
Allmän förskola från två års ålder. Det är ett av förslagen Socialdemokraterna kommer att lägga fram på partiets kongress i april.

På Socialdemokraterna kongress i Göteborg ska ombuden klubba partiets politik inför nästa års valrörelse. Ett förslag som Socialdemokraternas partistyrelse vill att kongressen antar är förskolan ska bli allmän från och med två års ålder.

Det innebär att alla barn över två år ska få rätt att gå förskolan. I dag är förskolan allmän från och med tre år.

– Vi tror att det kommer innebära att fler barn får ta del av förskolan, säger Mikael Damberg, Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen. 

Socialdemokraterna ser satsningen på förskolan som en del i att förbättra de sjunkande skolresultaten i grundskolan och gymnasiet. 

– En bra fungerande förskola långt ner i åldrarna är en viktig del i att använda den här utvecklingen, säger Magdalena Andersson, partiets ekonomiskpolitiska talesperson. 

Socialdemokraterna beräknar kostnaden för reformen till mellan 500 miljoner och en miljard kronor. Det handlar om ungefär 5 000 barn per årskull som i dag inte går i förskola som S nu hoppas ska gå i förskolan.

Den utvecklingen ska påskyndas genom att vårdnadsbidraget avskaffas.

– Förskolan betyder mest för de som växer upp i utsatta hemmiljöer, säger Mikael Damberg. 

S-ledningen lägger däremot inga konkreta förslag om att minska barngrupperna.

– Att hålla nere barngrupperna är en viktig prioritering. Men när vi tittar på vad vi kan utveckla i vår politik inför nästa mandatperiod tror vi att investeringar i personalen och att öppna upp förskolan för grupper som i dag inte har råd är områden som kan göra skillnad, säger Mikael Damberg.