Hen-debatten

Så ska skolan bli könsneutral

Publicerad 2012-02-17 10:48

  • Skriv ut
  • Öka textstorlekMinska textstorlek
  • Rätta artikeln

Flickor presterar bättre än pojkar i skolan i princip i alla ämnen. Ändå väljs inte yrke efter individens kompetens. Det vill Skolverket komma till rätta med, inte minst för samhällsutvecklingens skull, säger Annika Hjelm, som leder myndighetens projekt ”Genus och ämnesdidaktik”.

Flickor presterar bättre än pojkar i skolan i princip i alla ämnen. Ändå väljs inte yrke efter individens kompetens. Det vill Skolverket komma till rätta med, inte minst för samhällsutvecklingens skull, säger Annika Hjelm, som leder myndighetens projekt ”Genus och ämnesdidaktik”.

Runt 200 lärare från hela landet samlades i höstas i Stockholm på ett seminarium om genus och ämnesdidaktik. Diskussionerna kretsade kring huruvida elever behandlades och/eller presterade olika baserat på kön. Forskare på ämnet jämställdhet i skolan, många från Delegationen för jämställdhet i skolan (Deja), bistod med bakgrund om könsmönster i skolan.

Vad kom fram i seminariet?

– Till exempel det faktum att flickor har bättre betyg i alla ämnen utom idrott och hälsa. Pojkar och flickor har olika attityder till olika ämnen Vad beror detta på? Möjligen har det att göra med lärarnas egna förväntningar på eleverna, hur saker presenteras, säger Annika Hjelm, undervisningsråd på Skolverket.

Vilka problem ser ni?

– Bland annat finns en skolstudie som visar att flickor redan i unga år svarar på frågor med längre och mer fullständiga meningar. Det betyder att pojkar inte övar sig i att uttrycka sig fullödigt vilket naturligtvis får konsekvenser längre fram. Traditionella könsmönster genomsyrar undervisningen och det är begränsande för både flickor och pojkar.

Hur då?

– Vi har ganska könsstereotypa yrkesval. Trots att flickor har bättre betyg i exempelvis matematik är det fler män än kvinnor som har yrken där matematik är viktigt. Det finns inget vetenskapligt stöd för att fler kvinnor än män ska arbeta med omsorg. Det måste innebära att många människor är inom områden där deras potential inte utnyttjas fullt ut. Det är ett problem för både individen och samhället.

Vilka utmaningar innebär det?

– För skolans del handlar det mycket om lärarnas förväntningar. Skolutvecklingsforskning har visat att de har stor betydelse för hur elever presterar och lyckas. Har lärare olika förväntningar på flickor och pojkar så är det klart att det får konsekvenser.

Under tiden sedan seminariet har de deltagande lärarna träffats i regionala grupper. De går också bland annat på varandras och andras lektioner och diskuterar undervisningens könsneutralitet. Varje grupp ska dokumentera sina slutsatser och presentera dessa vid en konferens den 19 september. Därefter, planerar Skolverket, ska ett utbildningspaket presenteras på webben för lokalt bruk.

Tipsa via e-post

0 . Per sida:

(Vad ar Twingly?)

Visar 1-10 (av totalt 1).

Mer från förstasidan

polen
Foto:Lukasz Szelemej/AP Amerikanska fallskärmsjägare på plats i Polen på onsdagen.

Ska ha återtagit stad. Upprorsmän i Slovjansk förbereder sig på anfall. 1  0 tweets  1 rekommendationer  0 rekommendationer

Mynt markerar annektering av Krim. Specialutgåva i Ryssland.

Madeleine-Mccann-144
Foto:AP

Försvunna Medeleine McCann. 18 fall där en man tagit sig in i semesterhem i trakten där den brittiska familjen bodde i Portugal.

Hade glömt sin engelska. Arbetade som tennistränare i Uddevalla. 8  0 tweets  8 rekommendationer  0 rekommendationer

Annons:

Daniel Poohl, chefredaktör för Expo: Uppdrag Gransknings reportage är en hjärtskärande och skrämmande berättelse om hat, hot och våld. 123  48 tweets  75 rekommendationer  0 rekommendationer

poohl
Foto:TT
Annons:
Annons: